– Ringvei Øst er et godt alternativ | Jan Solberg

ØST: – Konseptet ble tidligere forkastet ut fra et samlet samfunnsøkonomisk perspektiv, skrivet Jan Solberg.

ØST: – Konseptet ble tidligere forkastet ut fra et samlet samfunnsøkonomisk perspektiv, skrivet Jan Solberg. Foto:

Av

Jan Solberg, skriver i dette leserinnlegget at han mener en ringveg øst i Hønefoss vil kunne redusere den lokale gjennomgangstrafikken i Hønefoss sentrum.

DEL

LeserbrevJeg viser til konstruktive og gode innlegg om saken fra Geir Dahl og Geir Aspheim.

For ordens skyld påpekes at forslaget om «Ringveg Øst» var vurdert i Konseptutvalgutredningen – «KVU Hønefoss» fra 2015 hvor framtidens transportsystem i Hønefoss-området ble grundig analysert.

Men som kjent anbefalte Statens vegvesen (SVV) i KVU’en at «Miljøkonseptet-K2» ble lagt til grunn for videre planlegging og dette konseptet er med noen justeringer lagt til grunn i «Områderegulering for Hønefoss» (Ny byplan).

Stor satsing

I sammendraget til KVU’en argumenteres det blant annet for følgende: Miljøkonseptet ville innebære stor satsing på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak for å binde nord -og sørsiden av byen bedre sammen.

Miljøkonseptet gir også en robust løsning som gir rom for å tilpasse seg en kraftig befolkningsvekst i sentrum av Hønefoss, som vil komme når Ringeriksbanen eventuelt realiseres.

Anbefalingen sier videre også klart følgende: For at prosjektutløsende behov skal kunne bli oppfylt i en situasjon med kraftig befolkningsvekst, er det en forutsetning at Ringerike kommune gjennomfører en arealpolitikk som innebærer fortetting langs kollektivakser og sentrumsområdene.

Konstruktive vedtak

Det er derfor viktig at administrasjonen fremmer, og politikere i Ringerike kommune gjør, konstruktive vedtak for å følge opp anbefalingene i KVU’en og intensjonene for byplanarbeidet.

Så tilbake til Ringveg Øst: (Se vedlagte utsnitt av KVU'en): Konseptet ble den gang forkastet ut fra et samlet samfunnsøkonomisk perspektiv.

Alle innfartsveiene har fått nytt nummer: Se oversikten!


Jeg var til stede på noen av høringene for KVU’en og ga uttrykk for at dette konseptet ville være det beste for å avlaste sentrum i byen for lokal gjennomgangstrafikk.

Utfordrende grunnforhold

Jeg forsto på representantene fra SVV at man var sterkt bekymret for de utfordrende grunnforholdene i Krakstadmarka og inngrep i eksisterende boligområder og LNF-områder og at dette kunne gi store uforutsette kostnader.

Miljøkonseptet er lagt til grunn nå, men jeg mener at «Ringveg Øst» på sikt bør ligge som et godt alternativ for å løse lokal gjennomgangstrafikk forbi sentrum i Hønefoss.

Når E16 over Eggemoen og Olumslinna/Jevnaker Øst åpner i 2022 vil alle få mer erfaring om denne løsningen, så får vi se om dette vil hjelpe på den lokale trafikken i byen vår.

Enig eller ikke? Si det her!

LES OGSÅ: – Vi trenger en levende by – steng bybrua for biltrafikk

LES OGSÅ: Søppelbilene kom ikke fram på hålka: – Det er en ekstrem situasjon vi har nå


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags