Hønefoss trenger fungerende trafikkløsninger nå! | Geir Aspheim

KØ MOT HØNENGATA: - Det er ingen tvil om at byen trenger løsninger som vil avlaste dagens veinett., skriver Geir Aspheim. 

KØ MOT HØNENGATA: - Det er ingen tvil om at byen trenger løsninger som vil avlaste dagens veinett., skriver Geir Aspheim.  Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er svært interessant å lese Geir Dahls innlegg om en ny østtangent i Hønefoss, og at vi tenker i de samme baner.

Jeg tenkte i utgangspunktet det samme som Geir Dahl om å oppgradere veien på Støalandet, men jeg er noe skeptisk til hvor bra et veikryss nederst i Vesternbakken vil kunne fungere. Derfor mener jeg en anleggelse av ny vei opp til Sætrang er en god løsning, slik jeg skisserte i mitt innlegg.

Fylkesvei 241

Denne løsningen gir for øvrig også muligheter for å koble seg på fylkesvei 241 i nordenden av Lisletta.

Jeg tror at trafikken over Vesterntangen også har behov for avlastning, og jeg tror dette behovet vil øke. Men det er selvsagt ingen ting i veien for at man også oppgraderer veien langs Stølandet i tillegg.

Dette vil, som Geir Dahl er inne på, gi reelle valgmuligheter, og det er etter mitt skjønn dette som er nøkkelen til bedre trafikkflyt gjennom Hønefoss sentrum.

Mange forretninger

Det er et faktum at bydelen Eikli inneholder mange forretninger, skoler, barnehage og annet med stor aktivitet tilknyttet dette. Fra dette området er det også enkelt og ta seg opp til Hvervenkastet, hvor det også foregår mye aktivitet.

Det er ellers en kjensgjerning at størstedelen av trafikken som går via Nordsida gjennom Kongens gate går til og fra nettopp disse områdene.

LES OGSÅ: Behov for avlastningsvei mellom Hønefoss og Haugsbygd | Geir Aspheim

Det er ingen tvil om at byen trenger løsninger som vil avlaste dagens overbelastede veinett.

Må finne gode løsninger

Dette løses garantert ikke kun ved kostbare, estetiske løsninger som møblering av Kongens gate med kjørebane, kollektivfelt, sykkelvei, fortau og beplantet midtrabatt, eller ved å vri om på landkartet ved Stormarkedet, slik at veien siktes rett inn mot Kongens gate.

Før det tenkes i slike baner, må det finnes hensiktsmessige løsninger på de krevende trafikkproblemene som er der nå, og tiden er overmoden for å sette i gang!

Er du lei av å stå i kø? Her kan du si din mening

LES OGSÅ: Betaler 3,5 millioner for dette huset: Så skal det rives

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags