Trygghet er i dag ikke lenger lensmann og politi. 22. juli 2011 avslørte et politi som sviktet. Men lærdom?

Kapringen av Valdresekspressen ved Holsbruvatnet på fylkesvei 53 øst for Øvre Årdal kl. 17.30 den 4. november 2013 er et uutslettelig minne. Sjåføren og de to passasjerene ble knivdrept av asylsøker. Kapreren ble pågrepet av brannvesen og ambulansepersonell. Og deretter overlatt politiet, som ankom 79 minutter etter varsling.

Vi er et samfunn i forandring – og med en regjering som ikke tar på alvor utryggheten som brer seg. Politimannen til fots er blitt et minne kun for oss eldre. Utrykningen til drapsstedet Holsbruvatnet tok for lang tid. Brannvesen og ambulansetjeneste måtte reagere, i mangel av bistand fra politi.

Lokal ansvarlighet

Brannvesenet er før politiet på et åsted, i 9 av 10 tilfeller. Og nå skal regjeringen regionalisere polititjenesten, og forsterke misforholdet mellom lokale innsatstjenester og et politi. Konsekvensen er at lokalsamfunnet må satse på alternativet, med ytterligere styrking av brannvesen og ambulansetjenester.

LES OGSÅ: Brannvesenet bruker mer tid på helseoppdrag

I Rogaland ble våren 2016 gjennomført øvelser på PLIVO (prosedyre ved pågående, livstruende vold) for brannvesen og ambulansetjeneste. Brekkjern, øks, bårer eller oksygenflasker kan redde liv – men også brukes til å uskadeliggjøre voldsmenn.

Styrket selvforsvar

Vi er et samfunn i forandring. Forvitring og forfall. Parallellsamfunn erstatter fellesskapet. Med et politi som uteblir. Et politi som prioriterer ekstrabetalte servicetjenester som eskorte for VIP-personell og reisefølge for utviste flyktninger framfor skjerpet politimessig beredskap. Borgervern kan ikke være politi. Men innbyggerne trenger beskyttelse mot vold og oppløsning. Uten stedlig politi må brannvesen og ambulansetjeneste styrkes. Og trenes til inngripen i voldelige situasjoner.

All ære til lokalt brannvesen i Ringerike/Hole og Jevnaker, og ambulansetjenesten ved Ringerike sykehus. Viktig å sørge for ressurser til opptrening og skolering for dette personellet til å takle voldssituasjoner. Det gir trygghet å vite at disse tjenestene er etablert på et vedvarende høyt beredskapsnivå.

Ingen grunn til å forvente en bedre verden med det første. Vi må leve med et samfunn i utrygghet. Politiet er ikke der når noe skjer. Da trenger vi å satse på lokal kriseberedskap.