Gå til sidens hovedinnhold

Øhren om Tippen-stasjonen: – Det må fortsatt være mulig å påvirke

Artikkelen er over 6 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg viser til avisoppslag med undefined, om etablering av Uno X stasjon på Tippen.

At Broberg tilkjennegir ja-holdning til næringslivets behov og behov for liv i byen og sier at denne saken er uproblematisk, får stå for hans regning.

Siterer:

Jeg siterer fra avisa: … «slik saken ble lagt fram, som en orienteringssak, godtok politikerne i hovedkomiteen for miljø og areal at «sånn blir det»».

Jeg vil presisere at denne saken ble ikke lagt fram som sak for komiteen, men sto kun oppført under «Delegerte vedtak» i ei vedtakslisteliste på 36 saker.

Etableringen var stemplet godkjent administrativt etter at det hadde vært dialog/møter med grunneier/ tiltakshaver.

At saken var i mål, viser seg da undefined på Tippen allerede tidlig i uke 19.

Orientering

Det ble gitt en kort orientering fra kommunalsjefen etter en del hoderysting fra noen av oss, også fra Brobergs partikollega Elsa Lill Piltingsrud Strande, spørsmål ble stilt, blant annet vedrørende det estetiske.

Ingen saksbehandlere fra miljø/areal var til stede i møtet. Om det ble gitt en orientering fra komiteleder i gruppemøte på forhånd vet jeg ikke, da undertegnede var forhindret fra å delta på dette.

Stilte spørsmål

Kort tid etter møtet ringte jeg miljø- og arealkontoret og endte opp hos byplansjefen. Jeg stilte spørsmål hvordan vedtaket sto i forhold til Forurensningsloven. Disse innretningene var 100 prosent sikret.

Så er spørsmålet om hvordan denne saken står i forhold til Plan- og bygningsloven? Har det for eksempel vært sendt ut nabovarsler? Det skal settes opp en høy reklamemast. Det står allerede en høy sylindrisk «obelisk» full av reklameplakater ved det provisoriske kioskbygget.

LES OGSÅ LESERINNLEGG FRA TERJE ANDERSEN: undefined

Rotete område

Hele området er rotete, en diger parkeringsplass og betongklossene langs hovedveien forbi Kulturhuset gir heller ikke noe godt inntrykk av byen.
Haakon Tronrud er derimot i ferd med å skape gode løsninger rundt det gamle kraftstasjonsbygget.

Ordfører bør ta initiativ til et møte med grunneiere i området for å avklare hvilke planer man har framover. Kommunen er også grunneier der.

Dessuten bør Statens Vegvesen være tilstede og avklare sine planer og innsigelser i området.

Midlertidig

En epost er sendt komiteleder der jeg ber om at denne saken kommer på neste møte i HMA, 18. mai, som orienteringssak der bilder, beskrivelser og vedtak følger med som saksdokumenter.

Det må fortsatt være mulig å påvirke saken som dreier seg om en undefined.

Kommentarer til denne saken