Gå til sidens hovedinnhold

Bensinstasjon og hylekor

Artikkelen er over 6 år gammel

Det bygges en automatstasjon på Tippen i Hønefoss. Den er visst nok til fare for ørretstammen, og en katastrofe for byen.

Byutvikling Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Og om jeg forstår hylekoret rett, er dette en rasering av planene om å gjøre Hønefoss til en grønn elveby med sentrumsnære friområder og et velpleid kulturlandskap.

Det forlanges sågar at politikerne kommer på banen og sier om de er for eller mot bensinstasjonen, så vi vet hvem vi skal «korsfeste» før vi går til urnene i høst.

Norge er et fritt land, og folk må få mene hva de vil.

Jeg stiller meg litt undrende til den voldsomme negativiteten enkelte legger for dagen.

Penere med plen, men ...

Jeg er også tilhenger av grønne lunger, åpne områder og planene om Hønefoss som elveby. Jeg er ikke enig i at undefined er til undefined. Og jeg skal begrunne hvorfor.

Bensinstasjonen bygges ikke på et område som er regulert til elvenært parkområde for byen. Området er, enten vi liker det eller ikke, regulert til parkeringsplass.

Automatpumper på et parkeringsområde er et naturlig servicetilbud og ligger følgelig innenfor rammen for hva det kan gis dispensasjon for.

Jeg får legge til at plassen etter min oppfatning lenge har vært et begredelig syn. Selv noe så stusselig som en automatstasjon vil, sørgelig nok, bidra til en forskjønnelse av området.

Det ville nok vært penere med plen og sittebenker på parkeringsplassen, men det ville falle utenfor formålet med reguleringen av området. Automatstasjonen er heller ikke til hinder for en senere omregulering av området.

Terje Andersens skammens stasjon

Automatstasjonen bygges slett ikke på elvebredden. Den stjeler ikke utsikten for noen, og dagens byggeforskrifter vil eliminere faren for forurensing av vann, med påfølgende påstått fiskedød.

Jeg er på ingen måte tilhenger av at det bygges en automatstasjon på Tippen, men hvorfor skulle kommunen nekte grunneieren å åpne for godkjent næringsvirksomhet på egen grunn når forholdene, som her, ligger til rette for det?

Terje Andersen må gjerne kalle automatstasjonen på Tippen for «skammens stasjon». Han må gjerne harselere med at høyrepolitikeren Arne Broberg er tidligere befalingsmann i forsvaret, kalle ham en løs kanon på dekk, hevde at enkeltpersoner har surret det til, og påstå at Venstres Ole-Gunnar Øhren må distansere seg fra Broberg for å unngå politisk selvmord.

Men argumentet om at automatstasjonen gjør barneoppdragelsen vanskelig for Andersen var forhåpentlig bare et sørgelig forsøk på å være morsom. Slike utsagn bidrar til å ta fokus fra det saken egentlig handler om – hvilken byutvikling er det vi ønsker, og hvordan målene skal nås.

Styres ikke etter innfallsmetoden

Andersen tipper at en reguleringsplan er «en politisk vedtatt plan som uttrykker en politisk vilje for hvordan man ønsker å regulere virksomheten og utviklingen i et bestemt område».

Det er ikke så galt tippet, men høres nok mer ut som en beskrivelse av kommuneplanens arealdel. Det er denne som legger føringer for arealutnyttelsen og bestemmer hvilke områder det skal utarbeides detaljerte reguleringsplaner for. En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Kommuneplanen utvikles gjennom demokratiske prosesser, med invitasjon til innspill, høringer og til slutt politiske vedtak. En kommune kan ikke styres etter innfallsmetoden.

LES OGSÅ: undefined

Kommentarer til denne saken