Jan Solberg gir i Ringerikes Blad 20. desember en innføring i historikk og tekniske forhold rundt Gamle Handelsskolen i Hammerbrogaten 9.

LES INNLEGGET HER: Ikke bærekraftig å bevare fasaden
 

Samme informasjon lå i saksdokumentene i sak 115/14, «Detaljreguleringssak Nordre Park Boligsameie», som grunnlag for politisk behandling i HMA og sak 192/14 i Formannskapet.

Forvitring av muren

Det fremgår at det er umulig å integrere fasaden i nytt boligbygg da Byggteknisk forskrift, TEK 10, stiller krav til nybygg.
Nødvendig innvendig isolering kan ikke gjøres etter dagens forskrifter uten forvitring av teglstenmuren på sikt. Til opplysning må det legges til; hvis saken dreier seg om å verne hele bygget, står den i et noe annet perspektiv. Plan- og bygningsloven har unntaksbestemmelser for restaurering av gamle, verneverdige bygg i forhold til TEK 10 kravene.
Byantikvaren i Oslo har en rekke eksempler på vellykkede løsninger for rehabilitering og isolering av bygg av denne typen.
Drammen kan visstnok også vise til gode eksempler. I slike saker er man avhengig av kreativitet, samarbeid og vilje.
Ofte blir det til syvende og sist spørsmål om økonomi. Realiteten for Meieriet/Gamle Handelskolen, er at det dessverre ikke er flertall i noe politiske organ (eller i rådmannens innstilling) for å verne bygget og at utbygger allerede har kommet langt i prosessen med sin reguleringsplan.

Ny behandling

På dette grunnlag må saken opp til ny politisk behandling. Jeg er ganske sikker på at vedtaket blir et annet enn bevaring av bare fasaden, mest sannsynlig at bygget saneres.
Eventuelt, hvem har lært hva av dette med tanke på framtidige saker?
Hvordan er og bør maktfordeling og gode prosesser være i saker der verneinteresser inngår?