Terje Bårdseng: Tilgang til elvebreddene våre

Tippen: Hvorfor er «stripa» med fastmonterte benker nedenfor parkeringsplassen/ Tippen ved Stormarkedet stengt med poter, kjettinger og hengelåser? spør Terje Bårdseng.

Tippen: Hvorfor er «stripa» med fastmonterte benker nedenfor parkeringsplassen/ Tippen ved Stormarkedet stengt med poter, kjettinger og hengelåser? spør Terje Bårdseng. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

- Det kan vel ikke være eller bli slik at det offentlige må/ skal «beskytte» oss med stengsler mot alle potensielle farer? spør Terje Bårdseng i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevGrøntområder og miljøet i byen vår Hønefoss er viktig for vår trivsel og tilhørighet!

I perioden 2012–2013 ble det lagt til rette for at byen skulle få en bedre sammenheng for rekreasjon og friluftsliv med Hovsenga – Glatved brygge og Petersøya. Mitt grunngitte spørsmål i den forbindelse blir derfor hvorfor «stripa» med fastmonterte benker nedenfor parkeringsplassen/ Tippen ved Stormarkedet er stengt med poter, kjettinger og hengelåser?

Ikke fått svar

Dette har vært permanent i lengre tid/ år. Jeg har ved flere anledninger vært i kontakt med Ringerike kommune om saken, men uten at noe så langt har skjedd.

Bårdseng Terje

Til ansvarlig i kommunens forvaltning/ administrasjon og ledelse (rådmannen), anmoder jeg med dette om et snarlig og klart svar om det forvaltningsmessige hjemmelsgrunnlaget med begrunnelse i denne så beklagelige saken.

Til videre orientering så foretok jeg en inspeksjon/ besiktigelse av status i nevnte område. Der påtraff jeg to hyggelige personer fra Ringerike kommune som klippet/slo gresset. På forespørsel fra meg, og med allmennhetens interesser og frustrasjon om hvorfor låse porter til et grøntområde ved elva, midt i Hønefoss sentrum? Jeg fikk til svar at de var pålagt å låse etter seg ...? Jeg repliserte med hvilken hjemmel i Friluftsloven (allemannsretten), og Strandloven med forskrifter. De var helt enige med mine innsigelser og om grunnlaget for stengingen av området for fri ferdsel. Men de kommenterte også at de bare fulgte jobboppdraget ... «ordre» (min tilføyelse).

Eget ansvar

Det kan vel ikke være eller bli slik at det offentlige må/ skal «beskytte» oss med stengsler mot alle potensielle farer? Ansvaret ligger, etter min forstand juridisk på den enkelte som ferdes på eget ansvar og risiko!

Forventer nå med dette at portene umiddelbart åpnes for fri ferdsel, jfr. Lov om fri ferdsel (allemannsretten), slik at byborgerne våre og andre kan benytte denne delen av elvebredden!

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags