Hønefoss skal være en sykkelby. Det er det bred politisk enighet om. Derfor er det dobbelt merkelig at politikerne i fylkestinget onsdag 20. juni inviteres til å anlegge 83 parkeringsplasser midt i byen. Overflateparkeringer til og med.

Saken fylkestinget skal behandle er oppussing og nybygg ved Ringerike videregående. Hele tomten der plasthallen sto, og det er forsåvidt parkering der i dag, er planlagt for 83 parkeringsplasser. Men når det skal planlegges for fremtiden er det direkte oppsiktsvekkende og provoserende at alle mål om å prioritere gående og syklende, at all vekst i trafikken skal tas med gange, sykkel og offentlig kommunikasjon, blir glemt.

Jeg lurer på om de som planlegger byggesaker og de som jobber med trafikk og kommunikasjon i fylket overhodet har snakket med hverandre. De planlegger så vidt jeg kan forstå i to forskjellige virkeligheter.

Lise Bye Jøntvedt

Kommunestyrerepresentant for Høyre

 

Like før helgen ble det første av flere folkemøter og planverksteder om byplan for Hønefoss holdt i kultursenteret.

LES MER HER: «Seks kebabsjapper innen ett minutt fra Søndre torg er litt lite attraktivt»

Der ble det fra samtlige innledere, med ordføreren i spissen, understreket hvordan Hønefoss skal utvikles med tanke på trivsel og trygghet for innbyggerne.

Pyramiden med myke trafikanter på topp og bilen helt i bunn ble vist som løsningen på den byen folk vil ønske seg i fremtiden.

Det rimer dårlig med at fylket nå planlegger for at elever og lærere skal kjøre inn og parkere bilen midt i sentrum. Jeg tillater meg å regne med at fylkespolitikerne vil se hvor håpløst dette er og tar parkeringen ut av planene.

Ved Hønefoss videregående skole er det allerede anlagt en veldig stor parkeringsplass som burde kunne dekke begge skolenes behov.

Jeg vet selvfølgelig at bare tanken på å måtte gå mellom de to skolene vil virke opprørende på enkelte. Vi er veldig vant til å kjøre fra dør til dør i denne byen.

Men det er en virksomhet vi ikke kan fortsette med etterhvert som byen vokser og vi blir flere innbyggere.

LES OGSÅ: «Sykkelbyen» Hønefoss fortsatt langt nede på lista

Vi ønsker å tiltrekke oss unge mennesker med barn. Da kan vi ikke tilby en by som satser mer på trafikk enn trivsel. Og det er faktisk ikke veldig langt mellom de to skolene.

Slik jeg ser det må det nye bygget ved Ringerike videregående komme der det planlegges p-plasser.

Vi kan ikke godta at den vakre, gamle middelskolen som var byens stolthet da den ble bygget og er et signalbygg kveles av en stor og firkantet moderne utvekst. La gjerne det nye bygget være hypermoderne på egen tomt, men ikke på bekostning av den gamle skolebygningen.

Les også

Folkens, nå har vi sjansen til å medvirke mer direkte | Anne-Berit Haugen Rijken