I Ringerikes Blad 11. september kritiserer MIFF-leder Conrad Myrland meg for å skrive «villedende» om realiteten for palestinske barn ved årets skolestart.

Jeg skrev blant annet at den israelske okkupasjonen er et viktig hinder for at unge palestinere får en god utdannelse. Myrland kaller påstanden for et «totalt bomskudd». Han påpeker at det finnes mange høyskoler og universiteter på Vestbredden og i Gaza, og at et stort antall palestinere er universitetsutdannede.

Ja, det finnes universiteter og skoler på Vestbredden og i Gaza. For palestinske barn og ungdommer er det imidlertid okkupasjonen - som Myrland ikke vil snakke om - som gjør skolehverdagen vanskelig.

Bare det å komme seg til lærestedet kan by på store utfordringer hvis du er palestiner. Israels okkupasjon og stengingsregime med et stort antall sjekkpunkter hindrer normal ferdsel. Det er vilkårlig når man har mulighet til å komme gjennom, og det medfører at verdifull tid brukes på venting og lange omveier for å nå frem til lærestedet.

Universiteter kan bli stengt av «sikkerhetsgrunner», og det er eksempler på at norske studenter nektes adgang via Israel av den grunn at de skal studere ved palestinske universiteter.

Så har vi alle de palestinske barna som til enhver tid sitter fengslet i israelske fengsler, de fleste uten lov og dom. Ifølge Unicef utsettes disse for en systematisk mishandling gjennom hele prosessen. Hva syns Myrland om læringsarenaen til disse barna - er den tilfredsstillende?

Alle de 551 barna som ifølge Amnesty ble drept under Israels bombing av Gazastripen i fjor, har blitt frarøvet muligheten til skolegang og hindret i å leve et helt liv. Den israelske okkupasjonen med tilhørende krigshandlinger har ødelagt et stort antall barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Inventar og skolemateriell ble også ødelagt. Det burde være unødvendig å påpekte at barn som har blitt varige handikappede, traumatiserte, hjemløse og/eller foreldreløse som en konsekvens av Israels bombing, har fått redusert eller mistet muligheten til å få en god utdannelse.

For øvrig er det ironisk at Myrland sammenligner utdannelsesnivået i flyktningeleirene i Libanon med utdannelsesnivået til palestinere i de okkuperte områdene. Det er jo nettopp Israel som har gjort disse menneskene til flyktninger. De har ifølge FN rett til å vende tilbake til stedene de ble fordrevet fra, men Israel nekter å innfri denne retten. I stedet blir de henvist til et usselt liv i flyktningeleire uten tilfredsstillende infrastruktur og utdanningssystem.

Det er med andre ord hevet utover enhver tvil at okkupasjonen skader palestinernes muligheter for å bygge seg en framtid. Men for en videre diskusjon bør Conrad Myrland klargjøre sitt eget synspunkt: Okkuperer Israel Palestina, og er han og MIFF imot det?

LES FLERE INNLEGG I DEBATTEN: