Morten Dåsnes (SV): Hole har valgmuligheter

Leder i Hole SV, Morten Dåsnes, mener at den eneste muligheten til å styrke Hole-skolene er å øke eiendomsskatten.

Leder i Hole SV, Morten Dåsnes, mener at den eneste muligheten til å styrke Hole-skolene er å øke eiendomsskatten. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Som eneste parti, foreslår Hole SV å øke eiendomsskatten med en promille i 2018, skriver partileder Morten Dåsnes i dette innlegget.

DEL

LeserinnleggHole har vært gjennom store omstillinger etter dramatisk reduksjon i skatteinntektene og tilbakebetaling av skatt. Det førte kommunen inn i ROBEK-registeret. SV var pådriver for innføring av eiendomsskatt for å ivareta tjenestetilbud og ansatte, og fikk etter hvert brei tilslutning til det. Alle var også enige om omstillinger og kutt slik at en kunne nedbetale gjeld, komme ut av ROBEK-registeret og gi kommunen handlingsrom for egen styring av investeringer. Brei politisk enighet, god administrativ styring og stor innsats fra ansatte i kommunen gjør at vi sannsynligvis er gjeldfrie når regnskapet for 2017 gjøres opp.

Bygge opp kapital

Kommunen står nå foran en ny fase der vi må bygge opp egenkapital for å kunne investere i blant annet ny barnehage og ungdomsskole i 2021.

Alle er enige om at vi må fortsette arbeidet med nyskaping, utvikling og effektivisering for å skape dette økonomiske handlingsrommet. I tillegg har vi noen muligheter til å øke kommunens inntekter.

Vi har, som de fleste kommuner, det høyeste lovlige skatteøret, og bl.a. høyeste lovlige priser for barnehageplass. Det merkes for barnefamilier. Kommunens handlingsrom for økte inntekter er knytta til eiendomsskatt. De aller fleste kommuner benytter denne muligheten til å gi kommunens innbyggere et bedre tilbud.

Morten Dåsnes

Leder Hole SV

Budsjettkutt eller fellesskapsløsninger?

Protestene var sterke da rådmannens forslag til Hole-budsjett for 2018 blei lagt fram. Særlig reagerte foreldre på skolebudsjettet. Levekårsutvalget i kommunen var også bekymra over nedgangen i resultatene fra de nasjonale prøvene de tre siste årene, parallelt med nedgang i ressursene.

Et samstemt Levekårsutvalg vedtok at en ville ta dette med i budsjettvurderingene for 2018. Det bekymra også alle i utvalget at vi har flere mobbesaker i Hole-skolen enn snittet for landet.

Penger løser ikke alle problemer, men vi må ha nok ressurser til å sette inn vikarer når lærere er sjuke, nok ressurser til administrative oppgaver slik at godt kvalifiserte lærere kan bruk tida på undervisning og nok ressurser til kontinuerlig fornying av materiell og utstyr. Det må være mange nok voksne i barnehage, skole og SFO til at alle barna blir sett og får oppfølging. Det forebygger mobbing og er nødvendig for å løse opp i mobbesaker. Pleietrengende i kommunen trenger varme hender og hjelp også når fast ansatte er sjuke. Manglende vikarbudsjetter i kommunen rammer alle sektorer, reduseres tjenestetilbudet og sliter på de ansatte.

Økt eiendomsskatt

For å løse disse konkrete oppgavene foreslår Hole SV, som eneste parti, å øke eiendomsskatten med en promille i 2018. Det vil gi oss 6,5 millioner mer å rutte med. Det er i kommuneøkonomien som i privatøkonomien, at inntekter og utgifter må være i balanse.

Vi ser ikke andre muligheter til å styrke bl.a. skolen enn denne beskjedne økningen av eiendomsskatten. Budsjettet er på høring nå. Vi har valgmuligheter.

Det hadde vært befriende om alle som protesterer mot kutt, også sa fra at de ville bidra litt mer til fellesskapet.

Nye kutt venter i 2019 

Nye og sannsynligvis langt mer dramatiske kutt kommer fra 2019. Flertallskonstellasjonen, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, vil i utgangspunktet avvikle eiendomsskatten da. Det innebærer det rådmannen kaller «generelle effektiviseringskrav» på 12,6 millioner. I realiteten er det innsparinger som tilsvarer 15 – 20 årsverk i kommunen. Innen skolesektoren aleine er det «generelle effektiviseringskravet» 4,1 millioner. Hvis Holeværingene tåler litt eiendomsskatt framfor oppsigelser og innsparinger i denne størrelsesorden, er tida for å si fra nå.

LES FLERE INNLEGG:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags