Gå til sidens hovedinnhold

Ingeborg Bech og Eva Bekkelund-Eriksen: Fjorder er livsnerven i Hole

Artikkelen er over 5 år gammel

Steinsfjorden er noe av det viktigste Hole har, skriver Ingeborg Bech og Eva Bekkelund-Eriksen i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den pågående diskusjonen om vei og bane spør Knut Berntsen i sitt innlegg i Ringerikes Blad om hva som er så spesielt med Hole og fjorden

Fjorden og vannet er kanskje noe av det aller viktigste vi har i Hole. Uten fjorden våre ville vi kun vært en ubetydelig dump på kartet.  

Edelkrepsen

Steinsfjorden er et av de viktigste rekreasjonsområdene i Hole, for isfiske om vinteren og yrende bade- og båtliv om sommeren. Fjorden brukes av både lokalbefolkningen og av tilreisende.

Derfor er det viktig at det tilstrebes en bedre tilstand enn den er i dag og ikke utsetter den for ytterligere risiko. Steinsfjorden er et av de viktigste innlandsvannene med edelkreps, som i dag er en truet art.

LES OGSÅ: Uvisst om alger påvirker krepsen

Denne krepsen er på såkalt rød liste, som innebærer at den må overvåkes og følges opp for sikre en bærekraftig bestand. Bestanden av edelkreps har sunket kraftig i de siste årene og den er allerede borte mange steder i Steinsfjorden og i Tyrifjorden. 

For noen tiår siden var bestanden stor. Krepsen og all fisk har et visst surstoffbehov.

Det er et faktum at flere vil miste boligene sine.

 Fjorden må passes på

Dersom surstoffet fortsetter å synke vil fisken og krepsen dø ut i fjordene våre. Da vil Steinsfjorden gradvis brytes ned noe som ikke er fordelaktig for hverken folk som bor rundt den eller hele det økologiske samspillet og det biologiske mangfoldet.

Derfor er gjennomstrømmingen i Steinsfjorden helt avgjørende, og kan bli borte på grunn av igjenfylling, brokonstruksjoner og skjerming. Tyrifjorden er drikkevann for ikke bare regionen, men også for Asker og Oslo området. 

Fjorden må derfor passes på. Dette vet den politiske ledelsen og alle de andre politikerne i kommunestyret.

Vi har tatt ordet i den offentlige debatten fordi vi mener det er viktig at alle er informert og er klar over hvilke konsekvenser 4-felts vei og dobbeltsporet høyhastighetsbane vil få for folks nærmiljø og miljøet generelt i Hole.

Våre folkevalgte er som kjent på god vei til å frasi seg retten til innflytelse og vil overlate styringen til statelige aktører. 

Da har vi i praksis lite eller ingenting vi skulle ha sagt om utviklingen av kommunen vår. Det kan resultere at vi får mindre og dårligere informasjon enn dersom vår egen ledelse hadde hatt en hånd på rattet.

Hus og hjem

Vi registrerer at innbyggere er bekymret for hus og hjem fordi grunnforholdene kan tvinge frem større inngrep for å kunne gjennomføre den planlagte veien og jernbanen.

Liv Emma Thorsen har i et innlegg i Ringerikes Blad stilt dette spørsmålet til ordføreren i Hole :

Hvor mange boliger og bygninger som må rives, dersom «prosjektet» skal føres fram i de foreslåtte traséene? Vi regner med at den politiske ledelsen vil svare, kort og godt fordi Hole Høyre med ordføreren i spissen har lovet mer ryddighet, dialog og åpenhet. Det vil si at spørsmål skal besvares i det offentlige rom.

Vi forstår bekymringen. Det er et faktum at flere vil miste boligene sine. Vei og bane vil bety en forringelse av miljøet for svært mange i bygda.

Mot strømmen eller med vind i seilene?

Berntsen omtaler oss som «kjerringene mot strømmen».

Vi regner med at Berntsen har skrevet dette i beste mening. Vi tror det vil være riktigere å si at vi er «damene med vind i seilene».

Stadig flere engasjerer seg og stiller spørsmål om vi er tjent med en rasering av bygda vår på grunn av «fellesprosjektet». Fåtallet av dem vi snakker med ser ikke behovet for en bane gjennom bygda. Stadig flere stiller også dette spørsmålet:

Er det ikke på tide at vi begynner å tenke på miljøet vårt i Hole?

Kommentarer til denne saken