Nytt fra Steinsfjorden | Kåre Bech

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bane Nor vil aldri erkjenne noe som helst ansvar som bidragsyter til en forverret situasjon i Steinsfjorden, skriver Kåre Bech.

DEL

MeningerI Ringerikes Blad 30. januar har Magne Kvamme et innlegg med overskriften «En skjebnetime for Steinsfjorden». Kvamme bringer i diskusjonen om forurensningssituasjonen inn en del synspunkter som har vært lite fremme, blant annet betydningen av vinddrevne strømmer.

I 2017 fremmet flertallspartiene H og Ap i Hole forslag om å erstatte veifyllingene på begge sider av Sundøya med broer. Hensikten var sikkert god, men så lenge Bane Nor og Hole kommune sto på at man ville ha en utfylling av Sundvollbukta, ble forslaget selvmotsigende og døde bort av seg selv, og for all praktisk framtid avskåret fra å kunne gjenopptas, om det skulle ønskes.

Bane Nor har ved flere anledninger hevdet at virkningen av vinddrevne strømmer er ubetydelig, det er kun flommen som spiller noen rolle. Kvamme skriver: «I perioder uten noen endring i vannstanden i Tyrifjorden, skjer ingen annen utveksling av vann gjennom Kroksund enn vinddreven strøm».

Til dette trenger man ingen utredning fra Bane NOR for å skjønne. Flomtider utgjør en tidsbegrenset del av året, og at det i den øvrige tiden også går strømmer gjennom Kroksundbrua, vet alle som har meita åbbår eller satt krepseteiner der.

Også om vinteren foregår det noe. Om våren er det lett å se hvor mye vannstanden har sunket siden høsten forut, noen ganger langt mer enn vi hadde tenkt oss.

Kåre Bech

Når Bane Nor samtidig er opptatt av å forklare oss at utfyllingene i Kroksund ikke vil hindre vannutvekslingen og bagatelliserer vinden som kraft i strømbildet, er forklaringen enkel: Bane Nor vil aldri erkjenne noe som helst ansvar som bidragsyter til en forverret situasjon i Steinsfjorden. Utgifter ved dette veltes over på andre.

Jernbanebroen er nå senket slik at den vertikale åpningen mellom underkant bro og overkant Osloveien bare blir en spalte. Jeg regner her med at Bane Nor står ved sitt løfte/opplysning om å støydempe banen over Kroksund. Skal støydempingen svare til sin hensikt, blir vindbarrièren, for alle praktiske formål, for tett til å slippe gjennom vind av betydning.

Bane Nors kronargument mot at jernbaneanlegget over Kroksund påvirker Steinsfjorden negativt, er for en del til indremedisinsk bruk, men mest for overordnede myndigheter.

Den stadige påstand om at vannutskiftningen i all hovedsak skjer ved flom er høyst tvilsom. «Flommen legger seg bare oppå», sa Andreas Sundland, jeg mener han var den siste yrkesfiskeren her i fjorden. Ved å fordreie vanndynamikken i dette nøkkelpunktet for hele fjordsystemet, håper Bane Nor å fortsette som før.

Til støtte for at det kun er flommene som betyr noe for Steinsfjordens velvære, lener Bane Nor seg til en ekspertuttalelse som utelukker enhver negativ virkning på vannutskiftningen gjennom Kroksund ved jernbaneanlegget.

I Ringerikes Blad 27. november 2018 synes Bane Nor v/Knut Sørgaard det er på sin plass å minne om dette. Da aner det meg en mistanke om at han selv ikke tror like fast på tidligere forsikringer.

Hvorfor skulle han ellers rykke ut? Og videre antyder han at man kan ty til hyppigere regulering av vannstanden i Tyrifjorden som en reserve i bakhånd.

Siden en slik effektkjøring ligger utenfor enhver forstand, kan vi stoppe der. Men er det virkelig slik at Bane NOR ikke kjenner til at vi har naturlige flomtopper etter vårflommen?

Normalt en, noen ganger to i løpet av sommerhalvåret, til dels like store som en liten vårflom. Dette har altså ikke hindret en stadig faretruende nedtur for Steinsfjorden.

LES OGSÅ:

Steinsfjorden må reddes | Kai Hoddevik 


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags