Forrige søndag ble jeg oppmerksom på at en motorsykkel kom i stor fart, trolig det dobbelte av fartsgrensen på 40 kilometer på stedet.

Den bråbremset og sto der litt før det kom flere motorsykler i stor fart som passerte. Deretter kom et følge med syklister.

Er det fritt fram?

Er det fritt fram for motorsyklister å drive råkjøring i tettbygd strøk med eller uten politiets følge eller tillatelse?

Normalt når det har vært sykkelløp så har veien vært sperret i en periode og politiet har kjørt med blålys og varslet.

I dette tilfellet så jeg ikke noe til dette. Hva skal til av tillatelser for at sivilister som ikke er utrykningskjøretøy med blålys kan kjøre i dobbelt hastighet av hva som er lovlig?

Odd Ellingsen

Myndighet til å fravike?

Hvilken myndighet har politiet til å tillate sivilister å fravike fartsgrensene over store avstander. Jeg håper politiet kan svare på dette.

Det ser ut som om sykkelsporten har tatt helt av på bekostning av sikkerhet og andre trafikanters behov. Jeg kjenner til at ikke engang en legevaktbil har lov til å sette på blålys og kjøre over fartsgrensa når det haster.

Hvor er logikken?

Dette leserinnlegget er ikke knyttet opp mot denne helgens sykkelløp. Innlegget ble sendt inn til redaksjonen tidligere i forrige uke. - Red.

LES ALT OM HELGENS SYKKELLØP: