Forskjellene på rik og fattig i Norge øker. Noen mener innvandrerne får nesten alt, og at de har hele skylda.

Mange nordmenn føler seg sviktet av det norske hjelpeapparatet. SINTEF, Riksrevisjonen, forskningsrapporter med mer bekrefter at det er riktig at grupper av nordmenn faktisk blir sviktet i Norge. Dette gjelder for eksempel de «usynlige», som de som er utsatt for vold og overgrep, og sannsynligvis mange flere svake grupper i samfunnet. Boligprisene er rekordhøye, for dem som da kan glede seg over det. For det er de svakeste som taper. Hvis vi nå har rotet oss selv opp i den noe uheldige situasjonen at enkelte grupper nordmenn føler seg sviktet, noe de nok kanskje kan ha rett til å forfekte ifølge forskning;

Per Martin Nordli

Skribent og fotograf

 

Kan det da være enkelte av disse nordmennene som lar det gå ut over en annen ytterst sårbar gruppe i samfunnet? Det bekreftes at forskjellene i samfunnet øker. Samtidig er vi steinrike i gjennomsnitt. Kanskje en av verdenshistoriens aller rikeste befolkninger, med et eskalerende låneopptak som allerede har nesten halvert oljeformuens reelle verdi.

Finanstilsynet kremter i sine rapporter. Ringerike scorer skikkelig middelmådig, målt opp mot andre kommuner i Norge, så vi er kanskje blant de mindre heldige. Vi klarte oss ikke engang på egen hånd. Folk blir sviktet også i Ringerike, hvis da landsdekkende statistikker også gjelder for oss?

Men ... Et gjennomsnitt gjelder bare for dem som lever rundt gjennomsnittet. Det gjelder ikke de som lever utenfor. Det må vi forstå.

Selvmordsraten i Norge er fortsatt stabilt høy. Gjennom historien har slike forskjeller ofte destabilisert sosiale strukturer og ført til at to eller flere svake grupper blir spilt opp mot hverandre. Noen kan til og med ha nytte av en slik situasjon. Det har ikke ført med seg særlig gode konsekvenser på lang sikt.

Hvem skal i så fall ordne opp i de problemene vi som samfunn skaper for oss selv? De fattigste? De smarteste? De rikeste? De mer ressurssterke? De mindre ressurssterke? De som har det helt greit? Flyktningene? Innvandrere? Innvandrere med hvit hud? Innvandrere med mørk hud? Gidder vi å ta ansvar, eller vil vi bare være verdens rikeste land – I snitt.

Å spille de svakeste opp mot hverandre, har vist seg å være et av historiens minst heldige trekk. Trekkene i samfunnet tilsier at dette kanskje er i ferd med å skje. Det har Europa testet ut grundig flere ganger tidligere. Det var ikke et særlig vellykket prosjekt, og det ble fryktelig dyrt – for alle. Jeg kjenner til både innvandrere og nordmenn som har det fryktelig vanskelig. Det tragiske er at de har dette felles.

Flere tanker fra Per Martin: