Hole Senterparti er for deg der du bor

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserinnleggFor å opprettholde dagens gode skolestruktur vil Hole Senterparti la Røyse skole trygt bevares som den gode skolen den er. Vi er for grendeskolene, fordi det har veldig mye å si for et tryggest mulig oppvekstmiljø for barna, og et viktig samholdssted for Røyse. Som på Vik og i Sundvollen.

En for tidlig utbygging av nye skolebygg vil også hindre at vi blir kvitt eiendomsskatten.

Hole Senterparti vil ellers i skolepolitikken gå inn for at utbyggingsselskapene som «kvesser knivene» i Hole må betale en egen avgift, som både skal gå til bygging av nye skoler, trygging av skoleveier, men også til å dekke opprusting av vann og avløpssystemet i kommunen, og ikke mint bidra til eldres helseforetak.

For det skal ikke være slik at private aktører bare skummer fløten, og så lar kommunen overta alt ansvar og utgifter. Senterpartiet vil ha et utbyggingsfond, tatt fra utbyggernes prosjekter, for å sikre utviklingen i Hole på en forsvarlig måte.

Skrevet av

Tore Ellingsen og Sindre Nørgaard

Hole Senterparti

Velferdskutt

Hole Senterparti er ellers mot det velferdskuttet Høyre og Frp har gjennomført med støtte fra Venstre og KrF, mot svakere grupper siste året: De har kuttet i opptrenings ordninger for multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke.

I stedet for fri trening ble disse gruppene radikalt skattlagt. De har også innført skatt på sluttvederlag for eldre arbeidstakere som mister jobben, og uføre har mistet barnestøtten. I stedet har veldig rike personer i Norge mottatt milliarder i skattelette. Det mener vi er både sterkt usosialt, og feil politisk vei.

Hole Senterparti ønsker at det også skal gis et busstilbud på Utstranda (Nes i Hole), og setter et stort spørsmålstegn til den prosessen som har tatt vekk dette viktige tilbudet.

At markedskreftene får boltre seg tilsynelatende fritt i en slik sak er ikke god politisk styring, ei heller god service for den enkelte innbygger.

Med hensyn til jernbane- og vei utbygging i Hole har lokalavisen bare belyst den ene siden av medaljen. Som kjent har ei medalje to sider. Glemt er de som blir tvunget vekk fra hus og bygninger de har kjempet for. Tvangsriving av folks hus og hjem er en stor påkjenning for de berørte. I Hole finnes det få utbyggingstomter, og de er svært dyre. Det er på tide at Hole kommune viser omsorg og handlekraft, og lager en plan for dem som rammes, og må flytte.

Det er sambygdinger og medmennesker det dreier seg om, og intet mindre.

Hva med å tilby et eget boligfelt for disse sentralt, med rimelige tomter, som en kompensasjon for det de tvinges igjennom!

Planutredning

Det vi i alle fall ikke trenger er politisk flertall i Hole av politikere som bare trekker på skuldrene, og ikke har noen oppbyggelig plan på hvordan sikre de skadebildenes framtid i vår kommune.

Senterpartiet vil med dette straks be rådmannen om å sette i gang en planutredning, for å bøte på de harde ulemper og problemer denne gruppen vil møte i årene som kommer. Videre lage planer for et eget sentralt liggende boligfelt for de skadelidende, med rimelige tomter.

Hole Senterparti vil ellers mest mulig jobbe for at Hole skal bestå som den vakre kommunen den er. Høye A4 boligblokker har ingenting i bygda vår å gjøre, og nedbygging av dyrka mark skal mest mulig unngås.

Stem Senterpartiet dersom du vil ha nær politi, og ellers nære offentlige tjenester. Ikke nedleggelse av distriktene, som gir storbyer mer sosial uro. Frisk norsk mat, Norge ut av EØS, og en satsing på vårt flotte fedreland.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags