Gå til sidens hovedinnhold

Hvem tar regninga? | Hans-Petter Aasen (Sp)

Artikkelen er over 3 år gammel

– Faktum er at Ringerike kommune ved de siste årsregnskapene har blitt reddet av en ekstraordinær høy skatteinngang eller andre heldige omstendigheter. Økonomien er ikke friskmeldt og er svært sårbar, skriver Sp-politiker, Hans-Petter Aasen i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har den siste tiden sett en rekke oppslag i lokalmedia om at eiendomsskatten i Ringerike kommune skal økes drastisk, avgiftene for vann og avløp økes, byråkratiet i Ringerike kommune vokser og lånegjelda vil øke dramatisk i de neste åra. I tillegg foreslår man at helsetjenester og skoler sentraliseres. Alt dette puttes under paraplyen, – vi rigger oss for vekst. Kritiske stemmer blir lett assosiert med at man er bakstreversk og lite innovative.

LES OGSÅ: – Helt uaktuelt å legge ned på Nes og Sokna

Men – av og til må man gjøre som i privatøkonomien. Hvor man ikke kan bruke mer penger enn man har, eller legge opp til et forbruk man ikke kan håndtere om noen år. En kommune består, – men en administrasjon kommer og går. Det trengs langsiktig tenkning, ikke at man blåser opp eller maskerer situasjonen ved å sende regninga til innbyggerne våre. Det er selvsagt lett, men det blir en sovepute fra å ta riktige valg.

Det vi burde fått oppmerksomhet for var dersom Ringerike kommune hadde en historisk satsing på økt lærertetthet, økt bemanning i barnehagene og økt sykepleiedekning. Realiteten er at dette ikke skjer.

Dette er tiltak som ville bidratt til at flere elever gjennomførte videregående opplæring, at flere barnefamilier ville etablert seg på Ringerike og at nye bedrifter så på Ringerike som en attraktiv destinasjon å etablere seg i.

Hans-Petter Aasen

Gruppeleder Ringerike Senterparti

 

Det er lett å glemme i alt arbeidet med å lage planer for utviklingen og bygge nye bygg, er at vi skal yte tjenester her og nå. For seksåringen som begynner på skolen i august betyr det lite hvilke skolebygg som kommer om seks år. Han er avhengig av å ha lærer i timene. For bestemor på sykehjem betyr det lite at det ansettes nye sjefer, – da hun trenger sykepleiere for å få riktig og god pleie nå.

Et framtidig Ringerikssamfunn, bygges ikke kun på kryptovaluta, men gjennom høy sysselsetting i varige arbeidsplasser og gode velferdstjenester.

LES OGSÅ: Kryptovault skal drive datasenteret på Follum

Faktum er at Ringerike kommune ved de siste årsregnskapene har blitt reddet av en ekstraordinær høy skatteinngang eller andre heldige omstendigheter. Økonomien er ikke friskmeldt og er svært sårbar. Derfor er det en uheldig utvikling dersom sterke krefter jobber for å øke eiendomsskatten med inntil 50 prosent. Det vil ikke være et utviklingstiltak. Den økte lånegjelden, vil føre til mindre penger til drift av tjenester de neste åra.

Økonomien er ikke friskmeldt og er svært sårbar.

 

Derfor mener vi i Senterpartiet at vi må starte en avbyråkratiseringsreform, hvor formålet er klare ansvarslinjer og hvor oppmerksomheten er tjenesteyting, ikke administrasjon. En helhetlig gjennomgang av hvor mye penger som brukes på kjøp av tjenester, vi allerede har fagkompetanse og kapasitet til å utføre selv.

Videre må vi ha en helhetlig gjennomgang av om flere tjenester og ansvarsområder kan desentraliseres. Vi må også evne å se hva den økte lånegjelden vil medføre av konsekvenser for driftsnivået, en ærlighet overfor innbyggerne skaper forståelse og involvering. En linje på en betalingsgiro gir ikke samme effekten på sikt.

Vi er heldige på Ringerike og har store muligheter. Vi i Senterpartiet gleder oss over arbeidet med byplan, men vi gleder oss også over den mye mindre omtalte arealdelen til kommuneplan som kan, dersom Senterpartiet får gjennomslag for sine forslag legge til rette for en desentralisert utvikling av kommunen. Men for å nå våre ambisjoner, – må vi se realitetene og våge å prioritere.

Inniblant nybygg og ansettelse av et helt fotballag med nye ledere, er man faktisk avhengig av å ha noen i klasserommet til å undervise og noen på sykehjemmene til å utføre jobben.

Les også

Ber politikerne vurdere å legge ned sykehjem på Sokna og Nes

Les også

Dette mener leserne om kommunalsjefens utspill

 

Kommentarer til denne saken