Geir Aspheim: Bolig er en menneskerett!

Bjørn Arild Sørli føler at kommunen tråkker på ham.

Bjørn Arild Sørli føler at kommunen tråkker på ham. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Geir Aspheim er i dette leserinnlegget opprørt over hvordan Ringerike kommune har behandlet Bjørn Arild Sørli.

DEL

LeserinnleggBolig er en menneskerett, og dette gjelder ikke minst vanskeligstilte!

Å lese de tullete bortforklaringene fra de ansvarlige i Ringerike kommune om hvorfor en tidligere rusavhengig er henvist til å bo i lavvo eller å sove på sofaen hos venner er provoserende og opprørende.

LES SAKEN: Bjørn Arild har bodd i lavvo og på venners sofaer i et halvt år

Det får meg til å tenke tanker som at de som har en uheldig fortid fortsatt stiller lengst nede på rangstigen og ikke anses som «verdige hjelpetrengende». Menneskeverdet ser ut til å bli fullstendig glemt.

Denne mannen prøver nå etter beste evne å holde seg nykter ved hjelp av legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Den behandlingen han nå utsettes for, gjør det ikke spesielt enkelt for ham å lykkes med det.

Geir Aspheim

Samfunnsborger og medmenneske

Rusavhengige og andre vanskeligstilte har med loven i hånd krav på at Nav/kommunen ordner med bolig, både på midlertidig og fast basis. Dette kommer klart og tydelig frem av Lov om sosiale tjenester i Nav.

Paragraf 15 slår fast at kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Videre slår paragraf 27 fast at kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv.

Bjørn Arild Sørli hadde botilbud helt til Ringerike kommune bestemte seg for å benytte boligen han bodde i til andre formål.

Denne siste bestemmelsen betyr at kommunen om ikke annet er tilgjengelig må leie personen inn på et pensjonat eller hotell.

Det er ofte kommunale boliger som tilbys som midlertidige boliger. For at et botilbud skal kvalifisere som midlertidig bolig må det være et heldøgns tilbud, beboeren skal kunne lage mat, ha tilgang på bad og toalett, mulighet for klesvask og privatliv, samt besøk.

Det hadde Bjørn Arild Sørli helt til Ringerike kommune bestemte seg for å benytte boligen han bodde i til andre formål. At kommunen mer enn et halvt år senere fortsatt ikke har skaffet mannen en erstatningbolig for det de frarøvet ham er bare skammelig!

Norge har for øvrig vedtatt en menneskerettighetslov som ratifiserer konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), hvilket gjør den til norsk lov. Etter ØSK art. 11 nr. 1 har «enhver rett til en tilfredsstillende levestandard for seg og sin familie, herunder tilfredsstillende klær, mat og bolig».

Kommunen får ta seg et nytt lederseminar på Storefjell resort hotel på Golsfjellet til 200.000 og drøfte saken. Vi har jo blitt fortalt at slike seminarer er vel verdt pengene, så da vi de sikkert finne en god løsning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags