Utstranda vel: – Vi kan ikke leve med valget av Sørbråten

Dette stedet er valgt som minnested etter terroren på Utøya. Det kan ikke beboerne der ute leve med, hevder Utstranda vel.

Dette stedet er valgt som minnested etter terroren på Utøya. Det kan ikke beboerne der ute leve med, hevder Utstranda vel. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Anne-Gry Ruud i Utstranda vel mener de har vært konstruktive og pekt på alternative plasseringer for et minnested på landsiden, men at det har gått prestisje i saken for myndighetene.

DEL

LeserbrevUtstranda vel registrerer at Ringerikes Blad i sin leder fredag uttrykker at tiden er overmoden for å lande denne saken, og forutsetter at departementet nøye har vurdert alternativer for å komme naboene i møte.

Utstranda vel er opptatt av at det er fakta som kommuniseres, og kan meddele at departementet ikke har fremlagt noen alternativer for å komme oss i møte.

Ikke til å leve med

Utstranda vel har hele tiden vært klar på at å plassere et minnested på Sørbråten kan våre medlemmer ikke leve med.

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) har konkludert i sin rapport at å etablere et minnested på Sørbråten vil være en FOR stor belastning for redningsmenn og lokale beboere som stod opp og reddet ungdommer i ytterste nød.

Øyvind Lien skriver i sin leder at for de etterlatte etter terrorhandlingen er det viktig å få på plass et minnested og at dette ikke kan ligge langt fra Utøya.

Dette utsagnet vil vi anta at Lien har hentet fra Støttegruppen for 22. juli-hendelsene som hevder de snakker på vegne av de etterlatte.

Vi har all mulig grunn til å hevde at staten ikke har gjort alt som er mulig for å komme til en omforent løsning.

Anne-Gry Ruud

BAKGRUNN:

Mange støtter vår sak

Fakta er at det gjør de ikke – omtrent halvparten av de direkte etterlatte støtter vår sak, og er med oss å kjempe mot et minnested på Sørbråten. Mange av disse er organisert gjennom LED (Landsforeningen for etterlatte ved drap) da de ikke lenger fant at det var plass for dem i Støttegruppen.

Støttegruppen sin primære oppgave burde være å ta vare på menneskene i tragedien og ikke ta stilling i sak. Støttegruppen har tatt stilling i flere saker som er fylt av konflikter og som har splittet etterlatte og gjort den tunge børen enda tyngre å bære for ganske mange.

Alternativt område

Utstranda vel har pekt på et alternativt område ovenfor Utøya – som i luftlinje er akkurat like langt som til Sørbråten.

Det finnes ingen gode argumenter for hvorfor et minnested ikke kan plasseres her med en annen utforming. Der kan alle som ønsker selv oppsøke minnestedet og beboere og redningsmenn på Utstranda slipper å «bo» i et minnested.

LES OGSÅ: Her vil Utstranda vel ha minnested

En stor andel av de etterlatte mener at i tillegg til gravstedet er minnestedet på Utøya deres sted – der deres barn levde deres siste timer før de ble brutalt drept.

LES OGSÅ: Forsonende lysning på Utøya

Fra myndighetenes side har det gått prestisje i denne saken, og de velger å la være å søke en løsning som tar hensyn til alle parter.

Anne-Gry Ruud

Alt er ikke gjort

En stor andel av de etterlatte vil nekte sitt barns navn inngravert på Sørbråten – nettopp av støtte til redningsmennene som stilte opp for deres barn med eget liv som innsats.

Vi har all mulig grunn til å hevde at staten ikke har gjort alt som er mulig for å komme til en omforent løsning.

Utstranda vel har være konstruktive og pekt ut alternative plasseringer og invitert til befaring.

Staten og Støttegruppen for 22. juli-hendelsene har takket nei til befaring og ikke vært villige til å se på alternative plasseringer for å få til et omforent minnested.

Fra myndighetenes side har det gått prestisje i denne saken, og de velger å la være å søke en løsning som tar hensyn til alle parter og sikre at Norge får et nasjonalt minnesmerke alle kan oppsøke frivillig for å minnes alle de flotte unge menneskene med den respekten og kjærligheten de fortjener.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Eva Bekkelund-Eriksen: – Den politiske prestisjen vant

Støtt oss

Vi oppfordrer alle som ønsker å støttet oss til å melde seg inn i Facebook-gruppen «Utstranda velforenings: Nei til vedtatte minnesmerke på Sørbråten»

Ønsker du å støtte oss økonomisk har vi kontonummer 2280.39.28324 – alle bidrag mottas med stor takk.

LES OGSÅ: Sørbråten: Hva nå?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags