Svar til Eva Bekkelund-Eriksen: Hole kommune ved ordfører er ikke enig med Eva Bekkelund-Eriksen i hennes utsagn om Hole kommunestyre ved ordførers manglende støtte til befolkningen på Utstranda.

Gjennom flertallsvedtak i formannskap og kommunestyre har kommunen gått mot både valg av minnested og kunstverk, samt stilt betingelser om utredning av psykososiale ettervirkninger på lokalbefolkningen og krav om trafikksikringstiltak eventuell gangveg på hele eller deler av strekningen Veikroa-Nes.

Gjennom flere møter (...) har kommunen ved ordføreren forsøkt å fremsette disse kravene.

I tillegg ba vi om at kunstverket måtte tilpasses , gjerne med halv og ikke hel gjennomskjæring av odden, for å skåne lokalbefolkningen for direkte innsyn.

LES OGSÅ: Kunstneren: - Ville ikke demonisere Utøya 

Gjennom flere møter med KMD og impliserte parter har kommunen ved ordføreren forsøkt å fremsette disse kravene.

I tillegg har ordfører gjennom utallige foredrag landet rundt fortalt hvilken styrke og heltemodig innsats lokalbefolkningen viste 22. juli 2011. Det er vi dem evig takknemlig for.

Sannsigersken fra Røyse har imidlertid glemt alle øvrige parter i denne saken. Etterlatte og pårørende til de som mistet sine liv, frivillige,redningsetatene,bygdefolket, nasjonale og internasjonale sympatisører med flere, som trenger et sted å gå for å vise sin medfølelse og sympati.

Alle disse ønsker at minnesmerket også skal være et symbol som hedrer lokalbefolkningen og den styrken dere utviste.