Et minnested skal ikke være uforenlig med livet som skal leves videre | Anne-Gry Ruud og Maria Holtane-Berge

AKTUELT STED: - Markert med oransje er oversikt over naturområdet der et minnesmerke kan plasseres, sier Maria Holtane-Berge og Anne-Gry Ruud i dette innlegget.

AKTUELT STED: - Markert med oransje er oversikt over naturområdet der et minnesmerke kan plasseres, sier Maria Holtane-Berge og Anne-Gry Ruud i dette innlegget. Foto:

Av
DEL

MeningerFor første gang i løpet av alle disse årene har vi hatt besøk av politikere på Utstranda. Senterpartiets Anita Haugland Gomnæs og Høyres Syver Leivestad har begge vært på befaring, vist interesse, stilt spørsmål og fått fakta og informasjon.

Anita Haugland Gomnæs har tatt initiativ til dialog på tvers av partiene. Vi håper politikerne våre er åpne for samtale og dialog. Da kan vi kanskje unngå at plasseringen av minnestedet for 22. juli-ofrene blir en prestisjesak, som går på bekostning av noens helse.

En god og konstruktiv dialog kan redusere faren for dypere splittelse i lokalsamfunnet og være forsonende. Vi setter derfor stor pris på initiativet fra Haugland Gomnæs.

Vi skulle naturligvis ønske at også den politiske ledelsen og folkevalgte som i dag sitter i kommunestyret hadde kommet på besøk og fått informasjon. Da hadde vi unngått at innbyggerne i Hole blir feilinformert.

Vi håper både gammelt og nytt kommunestyre vil sette seg inn i gjeldende lovverk og agere deretter.

Vi ser oss nødt til å gå ut i mediene for å rette opp feil som er blitt «etablerte sannheter». Fra flere hold er det dessverre kommet utsagn, opplysninger og informasjon som kun forvirrer og er til skade i et lite samfunn som vårt. Ulike meninger kan man ha, men man må respektere hverandre og ta vare på hverandre.

Ønsker minnested velkommen

La dette være helt klart: Vi er ikke imot et minnested. Vi mener kun at et nasjonalt minnested ikke bør ligge i et boligområde, der attpåtil mange sliter med traumer etter 22. juli.

Vi ønsker ikke å leve i den dystre 22. juli-atmosfæren et nasjonalt minnested over 77 drepte fører med seg, men å få lov til å leve livene våre uten denne enorme påminneren i tillegg til det man sliter med etter 22. juli.

Vi må også få anledning til å ta hverdagen vår tilbake. Minnestedet som nå er planlagt er ikke forenlig med livene som skal leves videre.


Bekymret for rettssikkerheten


Tidligere Sivilombudsmann og høyesterettsadvokat Arne Fliflet har gått gjennom saken og fakta for behandlingen av Sørbråten og har konkludert med at Staten ikke har anledning i loven til å gjennomføre en statlig plan for et minnested.

Fliflet konkluderte i ni punkter og det mest alvorlige var hans bekymring for rettssikkerheten. Det var denne rapporten som til slutt gjorde at staten trakk seg fra søksmålet som de nærmeste naboene hadde reist på Sørbråten.

Meningsbilde langs Utstranda


Utbygger, Statsbygg, og enkelte politikere prøver å fremstille det som om det er kun enkelte av dem som bor langs Utstranda som ønsker at Utsikten bør bli vurdert som minnested. De kommuniserer at mange støtter Utøyakaia men bare enkelte naboer er imot.

Dette er direkte misvisende. Fakta er at de fleste mener Utsikten er et bedre egnet område for et nasjonalt minnested.

Av innspillene til Planprogrammet for Reguleringsplanen til Utøyakaia mente 80 prosent av de nærmeste naboene (innenfor en radius på 1km fra Utøyakaia) at Utsikten var best egnet og burde bli vurdert på lik linje som Utøyakaia.

Langs hele Utstranda var det 70 prosent som mente det samme. I tillegg er det faktisk ikke Utøykaia som er der minnestedet er planlagt å ligge. Det er på en egen tomt som Statsbygg har kjøpt til formålet, Utøystua. Her er båtplassene, badestranden og rekreasjonsområdet til svært mange i området.

Denne plassen synes fra eiendommer på oversiden, fra kjøkkenvinduet til nærmeste nabo og fra vannet, samt fra Utvika. Det virker som noen mener at ved å påføre dette på de nærmeste naboene, så vil 77 etterlattefamilier få ro. Det er mange etterlatte som støtter naboene. Felles for alle, enten man er for eller imot denne plasseringen er at man ønsker ro.

Men naboene her må også få sin ro tilbake, og har bedt om en utredning av området Utsikten, eller en annen plassering i flere år. Plasseringene, Sørbråten og Utøystua, er jo valgt 2 ganger helt uten lokal viten eller medvirkning.

Det samme gjelder utformingen. Alle skulle ivaretas, men naboene blir overkjørt, og skal måtte lide unødvendig. Her burde man klare å ha to tanker i hodet på engang. Er det ikke mulig å ha et ikke-naturinngripende minnested for de etterlatte som trenger et sted på fastlandssiden på Utøystua eller Utøykaia, samt et nasjonalt minnested på Utsikten?

Verken rasteplass eller nær motorvei

Utsikten er ikke en rasteplass, som flere tviholder på som en sannhet. Utsikten er et lokalt forslag plassert i et naturområde med vakker utsikt over fjordlandskapet, vann og grønne omgivelser. Derfra har man utsyn til Utøya, det ligger usjenert til og har ingen naboer.

Det vil være lett tilgjengelig fra E16, med mulighet for å ligge skjermet og ikke tett på motorvei, slik det også er blitt påstått. Rasteplassen vil for øvrig bli flyttet til Skaret.

Det vil bli en kontrollplass ved veien, med av- og påkjøringsramper, som selvfølgelig vil bli trafikksikkerhetsmessig dimensjonert. Det er svært få kontrollplasser som er lukket. Det eksisterer allerede en undergang under E16 som er stor nok til at toetasjes busser kan benytte den.

Det kan enkelt tilrettelegges for å bruke denne undergangen i forbindelse med kontrollplassen som da blir et fullverdig toplans kryss.

Det mangler bare cirka 5 meter vei. Vi har hatt fagekspertise på området og fått anslått en kostnad ved å benytte dagens vei med etablering av møteplasser og noe utbedring på østsiden av undergangen dersom de normale kriteriene i Vegnormalen legges til grunn til 1–5 millioner kroner. Tilsvarende tunnel er også med i planene ved ny vei.

Spørsmålene om infrastruktur og tekniske løsninger kan ikke brukes som argumentasjon mot Utsikten, slik noen velger å gjøre. Snarere bør denne infrastrukturen brukes som argumentasjon for en plassering i dette området.

På bildet under er området markert med oransje oversikt over naturområdet der et minnesmerke kan plasseres. Markert med gult er stedet i videoen, dette er et eksempel ettersom stedet er lett tilgjengelig i dag.

Maria Holtane-Berge og Anne-Gry Ruud
Utstranda Vel

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags