Gå til sidens hovedinnhold

Bjørn Geirr Harsson: Demokratiske prinsipper brutt

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt innlegg 20. april uttaler Kristin Remme: «Vi skal ikke ta stilling til minnesmerke på Sørbråten eller ikke, dette er bestemt.»

Men det er jo nettopp måten det er bestemt på som får mange til å reagere. Og det er den måten som har fått politikeren i meg til å våkne. Om man er imot eller for minnesmerket blir egentlig uvedkommende i denne saken.

I en vanlig sak til behandling i formannskap eller kommunestyre er jeg helt enig i det prinsipielle at kommunen ikke skal støtte foreninger eller enkeltpersoner økonomisk.

Men her dreier det seg om beslutninger relatert til en terrorhandling som rystet hele nasjonen, en handling vi ikke vil tro kan skje igjen, og i alle fall ikke i Hole.

Om man er imot eller for minnesmerket blir egentlig uvedkommende i denne saken.

Hvis man skal se det fra en prinsipiell side, så har en engere gruppe sammen med staten bestemt seg for å etablere et minnesmerke, uten at de som deltok i redningsaksjonen eller de som bor i området der terroren skjedde, ble trukket inn i beslutningsprosessen.

Her er grunnleggende demokratiske prinsipper brutt av staten. Når statsapparatets beslutningstagere ikke forstår dette, da er rettsapparatet den eneste forsvarlige veien å gå. Det å stille garantier til en mulig rettssak i denne anledning, vil, efter min mening, være en lovlig handling.

På denne bakgrunn og basert på medmenneskelige prinsipper må det være tillatt for Hole kommune å støtte en rettssak som kan vise at staten her har gått for langt i det å påtvinge lokalbefolkningen en løsning, som, slik vi oppfatter det gjennom media, ikke er behandlet på en forsvarlig, demokratisk måte.

Så jeg gjentar mitt håp om at fornuften seirer i en sak hvor demokratiske prinsipper er brutt, og helst før rettssaken kommer i gang.

LES FLERE LESERINNLEGG I SØRBRÅTEN-STRIDEN:

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.