Debatten om mulig grensejustering på Sollihøgda har vist at det er behov for noen oppklaringer, ikke minst etter rådmann Ødegaards oppsiktsvekkende intervju.

Det helt sentrale poenget er å få samlet Sollihøgda til ett samfunn. Det øker mulighetene til å få i gang en god utvikling av vårt lille samfunn. De siste 30 årene har med all ønskelig tydelighet vist at splittelsen mellom to kommuner, to fylkeskommuner og to fylkesmenn er svært krevende for oss som vil noe med Sollihøgda. Når få eller ingen på Bærumsiden vil over til Hole, og det er et flertall på Hole-siden som ønsker seg til Bærum, er saken grei for så vel vellet og aksjonsgruppen «Hele Sollihøgda inn i Bærum».

Et annet forhold er økonomien til Hole kommune etter at hele Sollihøgda er samlet i Bærum. Ifølge reglene for korrekt saksbehandling i forbindelse med grensejusteringssaker skal det først etter at statsråden har sagt sitt, settes i gang forhandlinger mellom de to kommunene om økonomien. Og kommer de ikke til enighet seg imellom, avgjøres saken av en egen skjønnsnemnd, eventuelt en overordnet nemnd i tilfelle klage.

Lennart Hovland

«Hele Sollihøgda inn i Bærum»

 

Å bringe inn økonomi nå, og dermed forsøke å få folk her opp til å frykte for at de har ansvaret for hvordan det går med Holes kommunekasse, er både feil og manipulativt. Myndighetspersoner bør avstå fra slikt.

Det dreier seg om innbyggeres ønske. Fylkesmannen gjennomfører en korrekt og tillitvekkende prosess. Rådmann Ødegaard, Høyre-mannen fra Oslo, tror ikke sittende kommunal- og moderniseringsstatsråd vil følge folkemeningen. Her er det viktig å minne om at Sollihøgda ved siste valg viste seg frem som en Høyre-bastion. Her må verken Sanner, Ødegaard eller ordfører Berger trå feil når hensynet denne gangen ikke er kommunekassen, men vanlige folks ønsker.

Vi er ikke mange her oppe, men det kan likevel vise seg å være akkurat så mange stemmer som trengs ved neste valg.

LES TIDLIGERE INNLEGG:

LES OGSÅ: