På Sollihøgda er det slik at nokså nær halvparten av oss som bor der, må svare eiendomsskatt. Et eksempel på behovet for å samle samfunnet i en kommune, Bærum, slik flertallet av innbyggerne her oppe har gått inn for.

Jevnlige brev fra Hole kommune med tema eiendomsskatt minner oss om forhistorien, som ikke er til gunst for Hole kommune.

Må avvikles

Bl.a. av disse grunner er det fremmet forslag for årsmøtet i Sollihøgda vel 28. mars om at Hole kommune snarest må gjøre vedtak om å fjerne eiendomsskatten. Fra og med budsjettet for 2018 må denne skatten være avviklet.

I det året folk flest opplevde en realinntekstnedgang, fant Hole kommune på å innføre eiendomsskatt. Administrasjonen hadde flere alternativer for å dekke den manglende husholderingen av kommunens midler, men da det blåste opp til storm, vek politikerne unna. De valgte i stedet å øke skattetrykket for sine innbyggere, tross forsikringer like før kommunevalget i 2015 at så ikke ville skje.

Økt skadelig mistillit

Før den nye skatten biter seg fast som inntektskilde og blir permanent, er det nødvendig at det gjøres vedtak om å avvikle den.

Når en bedrift eller en privatperson får problemer med økonomien, må man selv rydde opp. Slike muligheter finnes også for en kommune i vanskeligheter. I stedet for å ta vanskelige valg, valgte kommunens politiske myndigheter i stedet å øke skattebyrden. Det er et bidrag til økt og skadelig mistillit til politikerne.

Før den nye skatten biter seg fast som inntektskilde og blir permanent, er det nødvendig at det gjøres vedtak om å avvikle den. Sollihøgda Vel ber om at så skjer i god tid før budsjettet for 2018 vedtas. Foran stortingsvalget til høsten vil vi legge merke til hvem som lytter til velgerne. Oppfordringen går da til alle på Sollihøgda: Betal årskontingenten og møt fram for å gi ditt bidrag til å få vekk Hole kommunes eiendomsskatt.

LES TIDLIGERE SAKER/INNLEGG: