Fylkesmannen i Buskerud har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å sette i gang utredning etter inndelingslova (§9) om grenseendring på Sollihøgda.

I et TV-intervju onsdag denne uken ifm oppdraget avgir Hole kommunes varaordfører, Elisabeth Klever, en uttalelse som krever en presisering. Hun kan lett forstås dithen at kommunen ikke uten videre vil respektere folkeflertallets ønske på Sollihøgda om å samle hele Sollihøgda i Bærum.

Lennart Hovland

Gruppen Hele Sollihøga inn i Bærum

 

Klare flertall

Det har vært tre avstemninger, inklusive Hole kommunes egen innbyggerundersøkelse, som alle tyder på klare flertall på Sollihøgda om å bli ett samfunn og høre til i Bærum. Vi regner med at Klever respekterer folkeviljen, og gjør sitt beste til at den kommende utredning legger et best mulig grunnlag for en slik grenseendring. Greit om hun klart og tydelig presiserer at hun vil det. Hole kommune har dessuten anbefalt en slik utredning, og jeg regner med at dette indikerer en realitet og ikke et ønske å starte en utredning som kommunen senere vil si nei til.

LES OGSÅ: Flyttet for å la barna gå på skole i nabofylket

Løse utfordringene

Begge kommunene – Bærum og Hole, og begge fylkeskommunene, har sagt ja til en slik utredning. Det er grunnlaget for Fylkesmannens anbefaling om samme, likeledes KMDs oppdrag til Fylkesmannen. Utgangspunktet er innbyggerinitiativ her oppe, og når man er enige om å utrede, blir man ganske sikkert enige om å løse utfordringene.

En annen sak er at det råder en tro, spesielt fra enkelte representanter for velstyret på Sollihøgda om at utredningen skal ut på en slags avstemning. Trolig er det inndelingslova § 10 det vises til. Det er en «bør»-paragraf, altså ikke noe en kommune må gjøre. Men holdningen på Sollihøgda er klart kommet frem gjennom nevnte undersøkelser. De forhold utredningen skal avklares, får neppe form av en slags «valgkamp» mellom de to kommunene om hvor det i fremtiden skal bli best å høre til hele Sollihøgda samlet. Gruppen «Hele Sollihøgda inn i Bærum» vil gjøre sitt til at utredningen gir best mulig grunnlag for en flott utvikling på Sollihøgda. Og så er det opp til oss her oppe å gjøre det beste ut av dette.

LES OGSÅ: Ingen får kloakk-erstatning på Sollihøgda

Uaktuelt med deling

Å fortsette som et delt samfunn, med alle de ulempene det medfører, bør være uaktuelt, og Sollihøgda-folk på Bærumssiden vil ikke flytte til Hole. Mange her oppe ser det også som en mulighet til å slippe eiendomsskatt, og Sollihøgda-beboerne på Bærumssiden er neppe opptatt av å skaffe seg en slik ekstra skattebyrde. Samlet står vi som samfunn uansett sterkest.