– Vi gir ikke opp grensejusteringen på Sollihøgda | Ole A. Westberg og Lennart Hovland

BLIR I  HOLE: - Politikerne og administrasjonen i Hole klarte ikke å overbevise departementet om at det var best å si nei til grenseendring, sier Ole A. Westberg og Lennart Hovland.

BLIR I HOLE: - Politikerne og administrasjonen i Hole klarte ikke å overbevise departementet om at det var best å si nei til grenseendring, sier Ole A. Westberg og Lennart Hovland. Foto:

Av

– Snart kommer Sundvolden-utbyggingen og da får Hole kommune mer enn nok å henge fingrene i, sier Ole A. Westberg og Lennart Hovland i dette innlegget.

DEL

MeningerKommentarene fra ledelsen i Hole kommune etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse i grenseendringssaken på Sollihøgda er påfallende og bemerkelsesverdige.

Seier? (sosiale medier) For hvem? Julegave? (ringblad.no) Til hvem? Det kan virke som ordfører og rådmann ikke er ordfører og rådmann for hele Hole kommune, bare for dem som er enige med dem i grenseendringssaken.

I beste fall er dette ubetenksomhet, i verste fall et trekk vi kjenner fra typer regimer vi heldigvis ikke har i Norge.

LES OGSÅ: Hole beholder Sollihøgda: – En fin julegave 

Sannheten er jo at ledelsen i kommunen for andre gang har frarøvet Sollihøgda – og dermed kommunens innbyggere – mulighetene for å få den aller beste kompetanse i sine kommunale tjenester. Først ved å unngå å slå Hole sammen med andre kommuner og bli stor og attraktiv, dernest å hindre Sollihøgdas befolkning disse mulighetene.

Det er en uomtvistet erkjennelse at store faglige miljøer er tiltrekkende for de aller beste innenfor ethvert fag. Små fagmiljøer har en tendens til det motsatte.

Ordførerens parti ga ham råd om å la kommunens innbyggere inngå i en større enhet. Det rådet fulgte ikke ordføreren. Av hensyn til egen prestisje?

Så greide ikke politikerne og administrasjonen i Hole å overbevise departementet om at det var best å si nei til grenseendring. Leser man departementets begrunnelse, ser man at slår det slås fast:

«Departementet mener at konsekvensene av en grensejustering vil være små og håndterbare for Hole kommune, og konsekvensene for Hole kommune tillegges derfor ikke avgjørende vekt i departementets vurdering».

Og, som statsråden også skriver i sin pressemelding: – Det er grunn til å tro at samling av Sollihøgda i én kommune ville kunne gitt noen positive gevinster.

Hadde det ikke vært for en omsorgsfull statsråd Mæland hadde grenseendringen vært et faktum. For noen måneder siden godkjente departementet at Hole kunne bygge på et areal på Sollihøgda – etter år fram og tilbake.

Da syntes hun at dette ville være for galt kort tid etterpå å frata den vesle kommunen muligheten til å bruke den tillatelsen hun hadde gitt. Det er tungen på vektskålen, intet annet. Det er konklusjonen i pressemeldingen og i det formelle vedtaket.

Nå er imidlertid tiden inne til å bygge bro. Dåsnes (SV) har gitt uttrykk for at nå må man følge opp Sollihøgda. Det burde selvsagt rådmann og ordfører straks tatt til orde for. Også de som påfører befolkningen tap av muligheter bør kunne reise seg igjen.

Gruppen «Hele Sollihøgda inn i Bærum» ser ingen grunn til å gi opp eller avslutte sitt arbeid. Så vel Fylkesmannens uttalelse som departementets avgjørelse stimulerer oss til fortsatt innsats for den sak som flertallet på Sollihøgda står bak, og som kommunens ledelse unnsier.

Vi inviterer derfor kommunen til samarbeid for å nå dette mål, og fører i marken følgende fem sentrale punkter som kommunens ledelse straks bør følge opp for å vise at de vil bidra til et vekstkraftig Sollihøgda:

Etablering av kloakkløsning i Fagerliveien iverksettes tidligst mulig i 2019

Alle planer om nedleggelse av barnehagen skrinlegges

Kommunen forplikter seg til å presse Brakar til like billettpriser for hele Sollihøgda, og ber om forhandlinger om dette i januar 2019

Utbyggingen av de nye 100 dekar boligområde på Sollihøgda startes i marken høsten 2019

Det etableres et samarbeidsråd mellom Hole og Bærum kommuner – med vedtakskompetanse – fra og med første kvartal 2019. Dette er også viktig med tanken på at disse to kommuner blir en del av felles Viken fylkeskommune fra og med 1. januar 2019.

Vi ser at det er viktig handle nå. Snart kommer Sundvolden-utbyggingen og da får Hole kommune mer enn nok å henge fingrene i – og da glir Sollihøgda igjen ut av fokus. Noe annet bør ingen tro.

Ole A. Westberg og Lennart Hovland

«Hele Sollihøgda inn i Bærum»


 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags