«Sollihøgda er Hole», skriver politiske ledere i Hole i et leserinnlegg nylig. Hva tenker de som bor i Sollihøgda på Bærum-siden om en slik holdning, tro. Så tyr politikerne til karakteristikker. «Bærumsforkjemperne» kaller de et betydelig flertall av egne innbyggere på Sollihøgda.

Aksjonsgruppen heter «Hele Sollihøgda inn i «Bærum». Ikke bare er karakteristikken «Bærumsforkjemperne» feilaktig og misvisende, men det tenderer også til ren mobbing. Det sømmer seg ikke av politiske ledere. Vi må avstå fra slikt i en saklig debatt. De sår tvil om et samlet Sollihøgda får gjennomslag i Bærum. Hos oss er det folk med politisk erfaring fra Bærum, Oslo og andre kommuner på høyt nivå, ja, til og med fra stortingsarbeid. Kompetent, målrettet jobbing gir resultater.

Lennart Hovland

«Hele Sollihøgda inn i Bærum»

 

Så har for øvrig ordfører Per Berger slått fast i et intervju med NRK Østfold at Hole kommune slettes ikke trenger Sollihøgda, se bare: «Ordfører i Hole kommune, Per Ragnvald Berger, ser for seg Sundvollen som en småby med flere tusen innbyggere om 15–20 år. Det vil doble antall innbyggere i den lille kommunen. – Dette er helt klart en vekst kommunen trenger for å overleve. Men det blir en utfordring å håndtere en dobling av folketallet på så kort tid, sier Berger.»

Planen for Sollihøgda vil trolig drukne når Hole kommune snart skal gi seg i kast med de store vyene og planene for Sundvolden. Dit skal for øvrig også barnehagen vår flyttes, etter Hole-rådmannens planer.