Kommunestyret i Hole har avsluttet sin budsjettprosess for 2018. La oss se på enkelte vedtak og vurdere disse opp mot behovet for å samle Sollihøgda til ett samfunn.

Her må vi ha i mente at kommunen i atskillig tid har arbeidet med en kommunedelplan som angivelig skal bidra til tilflytting, gjerne unge mennesker. Hittil har de riktignok ikke greid å få til en slik plan. Vil de egentlig, er et annet spørsmål.

Rådmannen mener nemlig at barnehagen her oppe bør legges ned. De små skal «busses» ned til bygda. Neppe noe godt argument for å trekke unge familier til Sollihøgda, spesielt for dem som har jobb mot Sandvika eller Oslo/Drammen.

Kommunestyret har riktignok ikke tiltrådt rådmannens synspunkt, men heller ikke tatt avstand fra det.

Lennart Hovland

Leder av gruppen

«Hele Sollihøgda inn i Bærum»

 

Skolen har vi mistet, posten likeså... Og i en kommune har rådmannen stor og selvstendig makt.

Mange her oppe har betalt dyrt for manuell kloakktømming i flere tiår. Kommunestyret vil ha orden på dette i 2018, egen sak skal komme.

Det tok sannelig sin tid og mye, mye mas, selv om slik tømming i dag er så vel enkelt å få til som svært vanlig – ikke bare for Sollihøgda. Men eiendomsskatten skal forbli. Kanskje også for godt, skal vi tro kommunestyrets vedtak. Den skal i hvert fall vurderes hvert år, ikke legges bort i 2019 slik forslaget opprinnelig lød.

Med all ønskelig tydelighet viser dette behovet for å stå sammen.

Blir Sollihøgda samlet i en kommune, er det slutt på splitt og hersk. Da får vi én instans å forholde oss til, mot seks i dag. Det vil også folkeflertallet her oppe. Nå når barnehagen trues, kan det kanskje bli enda større flertall.

Rådmannen har offentlig advart mot å samle Sollihøgda. Det gjør også ordføreren, forstår jeg, i engere selskap her oppe. De synes nok det er best at det er som det er, det blir lettere da, ikke hva innbyggerne deres på Sollihøgda mener. Det skal vi huske.