Formannskapet i Hole kommune har sagt sitt i grensejusteringssaken på Sollihøgda gjennom en anbefaling til kommunestyret. «Splitt-og-hersk»-holdning er tydelig. Dels ønsker de Sollihøgda delt som i dag, og dermed hindre samfunnet her oppe i å bli samlet og sterkt nok til å øve reell innflytelse over vår framtid. Formannskapet tar også standpunkt for de her oppe som ikke vil styrke Sollihøgda som samfunn. Grunnen er ikke sympati, men fordi et enstemmig formannskap ønsker pengene våre. Uten at vi har fått igjen stort de siste 30 årene.

LES OGSÅ: Hole går så det suser uten Thon-millioner

Skattebetalerne og velgerne her oppe som ønsker å samle Sollihøgda, får den kalde, avvisende skulder. Ikke det minste snev av forståelse for de mange av oss som sikret disse politikerne en plass i formannskapet. Litt av en måte å takke for tilliten på!

Vi fristes med noen diffuse planer om hvor fint det skal bli med boliger, og, trolig, for å sikre en befolkningsvekst. Unge mennesker som i tilfelle vurderer å flytte hit, vil samtidig få vite at barnehagen her oppe – som de vil trenge – skal legges ned. De skal få kjøre en ekstra halvtime hver dag for å hente/levere barn i motsatt vei av der de jobber, slik våre folkevalgte synes er ok. Mange her oppe som er forholdsvis nyinnflyttede, rister på hodet av kommunen. Ingen god markedsføring m.a.o.

Skal vi tro på planene? Ikke uten videre. For første gang på 30 år viser politikerne nede i Vik/Røyse interesse for Sollihøgda. Hva er merittlisten? Eksempler: – de har tatt fra oss skolen – vi har mistet posten og fått et usedvanlig befolkningsfiendtlig postpakke-tilbud. Ikke en finger løftet fra kommunen – mange har fortsatt manuell tømming av septik – etter 30 år – det var planer en gang om å satse på Sollihøgda som vinteridretts- og friluftseldorado. Kommunen fulgte ikke opp – nå truer de altså med å ta fra oss barnehagen også.

Lennart Hovland

Leder av gruppen

«Hele Sollihøgda inn i Bærum»

 

For de fleste i Vik/Røyse-området er Sollihøgda noe man kjører forbi. De har intet forhold til vårt samfunn. Når det f.eks. gjelder Sollihøgda som attraktivt friluftsområde, er det faktisk Bærum kommune som allerede betaler mye for å holde tilbudet her oppe i gang.

Ikke mange fra Vik/Røyse bruker Sollihøgda som utfartsområde. De som benytter Sollihøgda er folk fra Bærum, Oslo etc.

Det står i rådmannens saksframlegg at Hole kommune vil tape anslagsvis 12–13 millioner kroner i inntekter ved reduksjon av skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt, beregnet ut fra normalbefolkningen. Her slippes «katta ut av sekken»: Alt snakk om midlertidig eiendomsskatt kan glemmes, den skal bli permanent. For noen uker siden var «tapet» for øvrig 11 mill. I regnestykket er det ikke særlig mye spor av hva kommunen sparer ved grensejusteringen.

I vedtaket inngår også formuleringen «Skolevalg videregående skole» til støtte for et nei til grensejustering. Det har ikke noe med grensejusteringen å gjøre. Tatt ut av luften. Useriøst! Men, små barn som er venner i førskolealder, men naboer på hver sin side av kommunegrensen, skilles at til hver sin barneskole når de når skolealder. Hvorfor skal ikke vi få gå på samme skole, spør de små. Svaret er at vi velger politikere som vil ha foretrekker pengene til mamma og pappa uten å yte noe særlig igjen.

Vi skal i vår høringsuttalelse til Fylkesmannen utdype, utvide og kommentere Hole kommunes på mange måter skjeve framstilling – sett med våre øyne. Fram til da kan vi i det minste kreve en smule respekt for våre standpunkter fra dem vi har brukt stemmeretten på å få inn i styre og stell.

Det er vel mer enn pengene våre som teller. Kanskje velgernes synspunkter også? Ikke bare når er valg? Dette viser at vi trenger å samle Sollihøgda. Bærum er eneste muligheten da Bærum-siden av Sollihøgda ikke vil inn i Hole. Innbyggerundersøkelsen er i gang – husk å svare når Opinion ringer og legg inn ditt gode ord for hvorfor Sollihøgda bør samles til ett samfunn. I Bærum.

LES FLERE INNLEGG: