Sollihøgda Vel har observert at det ved flere anledninger i det siste har blitt skrevet at Sollihøgda Vel ønsker en grensejustering slik at hele Sollihøgda blir tilhørende Bærum kommune.

Vi vil presisere at det stemmer at vi på bakgrunn av de resultater som forelå ved en folkeavstemning som var på Sollihøgda 31. mai 2016, har søkt om at det igangsettes en utredning av en slik grensejustering. Det er besluttet at det skal gjennomføres en utredning og prosessen er allerede igangsatt.

Sollihøgda Vel ser med interesse frem til hva som vil fremkomme i denne konsekvensutredningen.

Utredningen vil komme på høring, og det vil bli foretatt en innbyggerundersøkelse for de direkte berørte. Det er derfor viktig at alle beboere på Sollihøgda setter seg inn i utredningen når den foreligger og deltar på innbyggerundersøkelsen som vil komme - da vil hver enkelt ha mulighet til å få frem de argumenter som er viktige for seg.

Kommunestyrene i begge kommuner skal behandle saken, og Fylkesmannen i Buskerud vil oversende en anbefaling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er departementet som vil foreta endelig beslutning.

LES OGSÅ: Lennart Hovland: Viktig å samle Sollihøgda til ett samfunn