I nærmere 30 år har Hole kommune unnlatt å knytte om lag 10 prosent av sine innbyggere til kommunalt anlegg for septik.

Dermed har disse innbyggerne ikke hatt anledning til verken miljømessig eller økonomisk å dra nytte av de samme tjenestene som de øvrige innbyggerne. Det dreier seg stort sett om innbyggere i kommunens utkant, Sollihøgda.

I sin budsjettinnstilling synes rådmannen at denne urimelige forskjellsbehandlingen bør fortsette.

Vår oppfordring går derfor til formannskapets og kommunestyremedlemmer i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017: De 10 prosent som selv må betale langt mer for septiktømming enn de innbyggerne som kommunen har ment bør få kommunalt anlegg, bør fra og med 2017 slippe å betale eiendomsskatt inntil vi faktisk er tilknyttet kommunalt renseanlegg.

Så vidt vi forstår er det i år hentet inn en million mer i eiendomsskatt enn beregnet, altså en mulighet for å rydde opp i denne urimeligheten innenfor eksisterende rammer.

Unnlater de politisk tillitsvalgte å imøtekomme vår anmodning om kompensasjon, forstår vi det som et klart signal om at det er greit å forskjellsbehandle innbyggerne innad i egen kommune.

LES TIDLIGERE SAKER: