Forslag: Fartsgrense 40 km/t på alle veier uten gang- og sykkelvei | Harald Helleseter

LAVERE FARTSGRENSER: Harald Helleseter vil ha tryggere skoleveier i distriktet.

LAVERE FARTSGRENSER: Harald Helleseter vil ha tryggere skoleveier i distriktet. Foto:

Av

Der det ferdes folk (særlig barn), og det ikke er gang- og sykkelvei, foreslår jeg at det innføres fartsgrense på 40/t.

DEL

MeningerJeg kjører til jobben en tidlig høstmorgen. Det er vått. Og det er mørkt. Hele veien fra der jeg bor ytterst på Røysetangen og til jobben min på Sundvollen, kjører jeg forbi og møter jeg barn på vei til skolen; Tyrifjord, Røyse, Vik og Sundvollen. Dette er min vei. Og slik er det over det ganske land.

Samfunnet har sagt at hvis du går i første klasse, så ordner skolen transporten. Er du større (altså fra annen klasse, 7-åringer og oppover), er grense på fire km.

Det er gratis skolebuss hvis du bor mer enn 4 km fra skolen. Da «tenker» vel samfunnet at de som bor nærmere skolen enn fire km, kan gå eller sykle. Det er jo bra. Sundt. 4 km er forresten ganske mye – er det ikke? Hvor mange voksne er det som går fire km til jobben sin? Hver dag. Uansett vær. For kroppen, helsa er det jo bra. Sundt.

Men bare under én forutsetning: at det er trygt! Men det er det ikke – i hvert fall ikke alle steder. Slett ikke alle steder.

På min vei fra Hodt til Sundvollen balanserer barna – særlig ute på Røyselandet – på asfaltkanten på vei fra hjemmet til nærmeste bussholdeplass i håp om at det er plass til dem mellom bilene og grøfta. Jf. reportasjen om Frida (10) og ordføreren i Ringerikes Blad tirsdag.

På Røyse går de bare til bussholdeplassen – ja, for på Røyse tar nesten alle bussen. Der er nemlig nesten alle veier definert som FARLIG SKOLEVEI, og da betaler skolen for skolebuss til alle.

Vi bilister må jo fram. Vi skal på jobben. Vi har dårlig tid. Vi må ha gode veier – vi klager både hvis det er naturlige og lagde humper og dumper i veien.

LES OGSÅ: Røyse-elever med 6.000 kilometer bak seg for miljøet: – Greta Thunberg er vårt forbilde

Hvorfor blir ikke barn, fotgjengere og syklister prioritert like høyt som bilister?

Hvis det skal gå folk langs en vei, må det i samme øyeblikk som det anlegges en ny vei også lages gang/sykkelvei.
Og alle gamle veier må få gang/sykkelvei. Det er synd at dette ikke er en selvfølge!

Er det ikke litt rart da, folkens – at vi ikke sier: her er det livsfarlig for barn å gå og sykle! Vi må lage en gang/sykkelvei.

Det er selvfølgelig dyrt. Det ville koste mye om man skulle anlegge gang- og sykkelveier overalt. Har vi råd? Er det viktig nok til at vi skal ta oss råd?

Jeg tror kanskje mange som leser dette, vil mene at dette blir for dyrt. Mener du det? All bruk av penger handler (for de fleste av oss) om prioritering. Er det noe som kan prioriteres ned for at våre barn og barnebarn skal få en trygg skolevei?

Tilbake til forslaget mitt.: Maks 40 km/t! Hva synes du om det? Jeg antar de fleste ser på dette som helt ugjennomførbart. men husk:

Det gjelder bare de veier der det ferdes folk (særlig barn)! Og det gjelder bare de veier der det ikke er gang/sykkelvei!

Jeg er i hvert fall overbevist om at i det øyeblikket dette blir en gjeldende bestemmelse – altså at du ikke får kjøre fortere enn 40 hvis det ikke er en gang/sykkelvei langs bilveien – så starter byggingen av gang- og sykkelveiene!

Kjør pent, folkens!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags