Morten Dåsnes (SV): Ungdom viser vei

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserinnleggSV går mest fram i skolevalget. Det er ingen overraskelse. SV setter framtidas utfordringer på dagsorden og peker på løsninger. Ungdommen er opptatt av en god skole, like muligheter for alle og en klima- og miljøpolitikk som gjør det levelig på jorda for framtidige generasjoner.

SV prioriterer skole og går til valg på en bemanningsnorm med maks 15 elever per lærer på 1.–4 trinn, og maks 20 elever per lærer på 5.–10. trinn.

Vi vil i tillegg sikre god læring ved at alle elever får sunn skolemat og en time fysisk aktivitet hver dag. SV har tillit til lærerne og vil redusere målehysteriet og gi mer tid til læring. Klart ungdom vil ha en skole der alle blir sett og får mulighet til å utvikle sine evner. En slik skole er lønnsom for samfunnet og møter framtidas utfordringer.

LES ALT OM SKOLEVALGET:

Morten Dåsnes

Leder Hole SV

Fellesskapet

SV vil kjempe for fellesskapet. Vi vil øke barnetrygden slik at barn og unge slipper å vokse opp i fattigdom og uten stigmatiserende særordninger. Vi vil ha en boligpolitikk for folk som trenger et sted å bo, og et trygt og organisert arbeidsliv med faste og hele stillinger. SV vil ha et skattesystem som sikrer inntekter til viktige fellesoppgavene.

De rikeste må bidra mer, mens folk med lave inntekter bør betale mindre skatt. Ungdoms støtte til SV er en støtte til et solidarisk samfunn der all ungdom har like muligheter til å realisere sine drømmer.

Der er ungdommen som skal arve jorda. Derfor bør vi lytte til ungdommens råd.

SV tar klima- og miljøutfordringene på alvor. Ungdom protesterer mot foreldregenerasjonens overforbruk av ressurser. Ungdom har kunnskap og forstår at det trengs handling for å stoppe menneskeskapte klimaendringer og miljøødeleggelser.

LES OGSÅ: – Skolevalgene er gode på å forutse hvor valgvinden blåser

Nullutslipp

SV vil starte omdanning til nullutslippsamfunnet nå, og utvikle framtidas arbeidsplasser basert på fornybar energi. I praksis betyr det satsing på bane og ikke overdimensjonerte firefelts veier, og nei til oljeboring utafor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Der er ungdommen som skal arve jorda. Derfor bør vi lytte til ungdommens råd. SV mener stemmerettsalderen bør senkes til 16 år. Når vi foreløpig ikke har fått gjennomslag for det, påhviler det oss som har stemmerett et særlig ansvar for å tenke på framtidige generasjoner.

Ungdommen har gjennom skolevalgene utpekt SV til en valgvinner. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags