Solidaritetslista er prinsipielt mot privatisering av kommunale tjenester, som skole og eldreomsoerg.

Men vi støtter etablering av Steinsfjorden skole som en privat Montessori skole i Åsa. Det gjorde vårt medlem i formannskapet, og det vil vi gjøre i kommunestyret.

LES OM PLANENE: De vil starte privatskole i Åsa

Stor var vår overraskelse over at Høyre, som jo er et parti som er for privatisering av offentlige tjenester, stemte i mot.

Jeg ble ikke særlig klokere av begrunnelsen Dag Henaug ga i en sms til Ringerikes Blad hvor han, hvis han er sitert riktig sier at Høyre er for etablering av Montessori skole på Ringerike, men mot etablering av slik skole i Åsa.

LES OGSÅ LESERINNLEGG: Høyre støtter Montesorriskole i Åsa

LES OGSÅ: Steinsfjorden skole skal ikke være bare for nærmiljøet

I stedet for å fundere over hvorfor Høyre ikke liker Åsa, vil jeg fokusere på hvorfor Solidaritetslista mener det er riktig å støtte søknaden til initiativtakerne bak Steinsfjorden skole.

Vi ønsker vekst og utvikling i hele kommunen.

Vi synes det er poditivt med flere arbeidsplasser, også i distriktene.

Vi tror etablering av en Montessori skole i Ringerike ikke vil forringe kvaliteten på de offentlige skolene i kommunen, men snarere være et alternativt pedagogisk suplement.

Vi i Solidaritetslista ser det engasjementet og den stå-på-viljen engasjerte folk i Åsa legger til grunn for å få etablert Steinsfjorden skole, og på den måten bidra til ønsket vekst og utvikling i sitt nærområde.

Vi mener at det ikke er vår oppgave som folkevalgte å stoppe et slikt engasjement, men heller være positive tilretteleggere for vekst og utvikling.

LES OGSÅ LESERINNLEGG: – Ikke fortell meg at Åsa er mindre sentralt enn Åsbygda!