Det har nå vært skolestart. Mange hadde store forventninger. Barn som foreldre. De unge håpefulle fikk håret klippet, nye klær og den første ranselen ble kjøpt inn.

Første skoledag er den store dagen og det blir tatt mange bilder. Også lokalavisen tar bilder som presenteres for distriktets befolkning stort slått opp over flere sider.

Foran seg har disse barna mange års skolegang som skal tilfredsstille deres vitebegjærlighet og kreativitet. De gis den utdannelsen som samfunnet trenger. De gis mulighet til å bidra aktivt i det samfunnet de er en del av og de gis mulighet til et spennende og langt liv i fredelige Norge.

Men det er ikke slik i alle land. I det okkupert Palestina er det ikke slik.

Året 2014 var et dårlig år for de palestinske barna i de israelokkuperte områdene.

547 barn ble drept, flere enn 3.300 ble skadet og over 1.300 barn ble invalidisert for resten av livet. I tillegg var 2.273 barn innsperret i fengsel, de fleste uten lov og dom. Skoler ble ødelagt av bombing.

Det ble vanskelig å gjennomføre undervisning og mange som hadde store drømmer om å få seg en god utdannelse ble skuffet.

Palestinske barn blir drept av israelske flygere med sine raketter, av israelske soldater med sine geværkuler og israelske brannstiftere med sine brannbomber. Mange palestinske barn blir frarøvet mulighet til skolegang og hindret i å leve et helt liv.

Palestinerne er et stolt folk. De legger stor vekt på at barn, ungdom og voksne skal få seg en god utdannelse. I barnehagen får barna muligheter for lek og læring, skolen gir elevene kunnskap og på universitetene tar mange en høyere utdannelse. Men den nesten evigvarende okkupasjonen er et viktig hinder. Barn, ungdom og voksne gis ikke den samme muligheten som i Norge.

Lille Elias har akkurat fylt et år. Elias er palestiner. Han er født i fredelige Norge og er norsk statsborger. Han har nettopp begynt i barnehage. Mor og far til Elias er flyktninger fra Palestina. De har på kort tid lært seg norsk og tatt en god utdannelse. De har etablert seg på Ringerike. De er en del av et mangfoldig Ringerike. De deltar i samfunnet med sin kultur og de bidrar til velferden ved å stå i jobb.

Om noen år skal Elias begynne på en skole her i fredelige Ringerike.

Elias sine jevnaldrende i det okkupert Palestina går ikke en like lys fremtid i møte. De står overfor mange farer og utfordringer. Men det er håp.

Håp om at okkupasjonen snart skal opphøre og at Elias sine jevnaldrende skal kunne vokse opp i et fritt og demokratisk Palestina.