Hva skjer med Vegård skole?

Vegårdsfjerdingen AS ønsker å overta Vegård skole.

Vegårdsfjerdingen AS ønsker å overta Vegård skole.

Artikkelen er over 4 år gammel

Espen Hval og Jardar Johnsrud ønsker å kjøpe Vegård skole, noe de redegjør for i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevFra skolereformen i 1860-årene ble det bestemt at omgangsskolene skulle erstattes med faste skoler. Da det tok noe tid før det offentlige fikk startet skole i Åsa, tok bygdas befolkning saken i egne hender.

Det ble stilt grunn til disposisjon fra nærliggende gårdsbruk og bygdas egne håndverkere reiste skolebygget. Slik la bygda til rette for undervisning og forsamlingssted for Vegårdsfjerdingens befolkning.

Vegård skole har i flere tiår vært nedleggingstruet og våren 2015 ble siste kapittel i en lang skolehistorie skrevet. Elevene skulle overføres til Vang skole i Haugsbygd og Vegård skole ble lagt ned.

LES OGSÅ: Vil kjøpe Vegård skole

På samme lag

Åsas innbyggere ble på et åpent møte med ordfører og rådmann anmodet om å komme med tiltak for bygda og flere planer er under utvikling.

Politikere i Ringerike har også ved flere anledninger oppfordret Åsas befolkning om å komme med forslag som bidrar til utvikling av bygda. Noen bygdeentusiaster har nå startet et firma i Åsa med navn Vegårdsfjerdingen AS.

Firmaet som er et ikke kommersielt selskap, ønsker å overta de gamle skolebygningene til Vegård skole med tilliggende tomt med lekeplass, fotballbane med mer. De gamle skolebyggene skal brukes som et nærsenteret for grupper, lag og foreninger. Fram til våren 2015 har bygningene vært brukt til fotball, basketball, innebandy samt flere andre aktiviteter.

Sanitetsforenings møter er også tidligere blitt holdt på skolens lokaler. Det ønskes å legge opp til sykkel- og skiaktiviteter i lysløypa, noe det også har vært tidligere. Skolen har også vært sentral ved 17. mai-feiring for alle aldersgrupper i bygda med venner, slektninger og bekjente.

Vegårdsfjerdingen AS har kontaktet rådmann, ledere for eiendomstjenesten og politikere i kommunen for å informere om bygdas ønsker og behov for skoleeiendommen.

Noen utfordringer

Noe av de arealer som skolebyggene står på er stilt til disposisjon for skoleformål og forsamlingshus for bygda.

Arealene kommer fra flere grunneiere og ønskes ikke benyttet til annet enn det gitte formål. Noe av arealene er ikke solgt til kommunen, men benyttet til skoleeiendom.

Det foreligger også noen heftelser som må ivaretas, hvilket Vegårdsfjerdingen AS påtar seg å komme frem til minnelig løsning med grunneiere.

Løsning

Vegårdsfjerdingen AS har snakket med Ringerikes sparebank om eventuell restfinansiering, og regner med en rask overtagelse fra kommunen.

Vi er kjent med at Ringerike kommune ved et salg av stedet ønsker å kvitte seg med alle forpliktelser vedrørende fremtidig drift, hvilket vi selvsagt vil etterleve.

Salget av Stranden og Ringmoen skole dro noe ut i tid og politikere i kommunestyret har ytret ønske om raskere avhending av denne saken. Rådmannen skal nå snart legge frem forslag til kommunestyre om etterbruk og vi ser med glede frem til dette forslaget.

LES OGSÅ: Kommunestyret sier ja til Montessori-skole

Vegårdsfjerdingen AS har snakket med Ringerikes sparebank om eventuell restfinansiering, og regner med en rask overtagelse fra kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags