Fra høsten 2016 trer den fryktede fraværsgrensen inn for fullt. Enhver elev med over 10 prosent udokumentert fravær, vil ikke bli vurdert i faget det gjelder.

Det er laget for å hindre skulk og frafall, men vil ende i nettopp dette. Har du en dårlig dag er det ikke muligheter for å bevise dette med en legeerklæring.

Selv for psykisk syke er dette vanskelig. Elever som har vanskeligheter med å tilpasse seg sosiale sammenhenger vil slite. Mobbeofre vil være pliktige til å møte mobberne sine. Alle de nevnte kan være flittige og smarte elever som gjør det bra på skolen, men dette vil ikke lenger ha noe å si.

Å delta i 90 prosent av timene og prestere bra på tester er ikke lenger nok. Fraværsgrensa vil hjelpe de late skulkerne som ikke gidder å gå på skolen.

Dessverre er det et fåtall av skulkerne som gjør det kun som følge av latskap.

For mange er det underliggende problemer som ligger til grunn for skulk. For mange er det mer som skal til enn trussel om straff.

Strengere regler rundt fravær vil ikke løse problemet, men høyst sannsynlig skape flere.

Staten ønsker å bedre den psykiske helsen i landet. De vil redusere psykiske lidelser, spesielt blant unge.

Et flertall av skoleelever lider av angst og depresjoner som følge av presset om å lykkes. Samtidig har ungdom aldri vært så pliktoppfyllende og ordentlige som nå.

Da gir det lite mening at retten til å ta selvstendige valg for å bedre vår egen helse fjernes. Det er både ulogisk og selvmotstridende.

Strengere regler rundt fravær vil ikke løse problemet, men høyst sannsynlig skape flere.

«Ansvar for egen læring» er et uttrykk jeg har hørt utallige ganger. Spesielt på videregående skole.

Helt fra første skoledag ble vi fortalt at vi selv har ansvar for egen læring. At vi selv må sørge for å kunne stoffet ved å benytte oss av fungerende læringsmetoder.

Selv om det er usikkert hva skolen faktisk mener med uttrykket, er det tydelig at vi må være aktive i timen og samtidig bruke deler av fritiden på de ulike fagene.

Ikke alle elever takler dette, og derfor er det urimelig av staten å forlange et perfekt oppmøte. 

Skole er ment for lære, men det er ikke kunnskapen som blir vurdert med fraværsgrensen. Det er mengden tid en er på skolen.

En elev med toppkarakterer kan risikere å gå ut med lavere standpunktkarakter enn fortjent. En hardtarbeidende elev, som av ulike årsaker er fraværende i noen timer, vil miste retten til vurdering i et fag.

Fraværsgrensa er urettferdig.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: Samarbeid er viktigere enn regler