Vi mangler tillit til kommunens skolevei-sikring | Torgeir Dølerud (Ullerål skole) og Nina Gabrielsen (Hønefoss skole)

MOTSTAND: Administrasjonen i kommunen har aktivt motarbeidet å få på plass en fotgjengerundergang ved enden av Ullerålsgata, hevder FAU-ledere ved skolene Ullerål og Hønefoss.

MOTSTAND: Administrasjonen i kommunen har aktivt motarbeidet å få på plass en fotgjengerundergang ved enden av Ullerålsgata, hevder FAU-ledere ved skolene Ullerål og Hønefoss. Foto:

Av

– Hva hjelper det at kommunen på den ene siden av jernbanen jobber for å få på plass en undergang i Hønengata, når kommunen aktivt motarbeider det samme på den andre siden av jernbanen? spør FAU-ledere ved Hønefoss og Ullerål.

DEL

MeningerFAU ved Ullerål- og Hønefoss skole har i lengre tid vært skeptiske til hvordan Ringerike kommune ivaretar trafikksikkerheten for barn som vil få nye skoleveier i forbindelse med planlagte overføringer til nye skoler.

Skepsisen ble ytterlige forsterket etter en artikkel i Ringerikes Blad 5. september. I artikkelen framgår det at kommunen har presset på for å få til mekling hos Fylkesmannen. Gjennom mekling ønsket kommunen å få Statens vegvesen til å trekke en innsigelse de hadde med krav om undergang under jernbanen i enden av Ullerålsgata.

Administrasjonen har dermed aktivt motarbeidet å få på plass en fotgjengerundergang ved enden av Ullerålsgata, stikk i strid med hva kommunen tidligere har forespeilet foreldre. I et møte om trygging av skolevei den 30.10.18, ble det sagt at gjennomføringen av nevnte undergang (som er en sterk anbefaling i Cowi sin skoleveisanalyse) var noe kommunen ville jobbe aktivt med å få på plass i langsiktige overordnede planer.

For planen på ene siden av jernbanen er det tilrettelagt for undergang, og det står sågar under punkt 5.9 i detaljreguleringen som fremmes for vedtak i førstkommende kommunestyre: «I tillegg opplyses det at det skal bygges en egen fotgjengerundergang under jernbanetraseen nord for området i forlengelsen av Ullerålsgata.

LES OGSÅ: Her stopper den framtidige skoleveien til Petter (9 md.): – Uten undergang vil barna velge Hønengata

Dette er et tiltak som påhviler områdeplanen nord for planområdet å gjennomføre. Undergangen vil bedre forholdene for skoleveien når den kommer. Det forutsettes at kommunen og vegvesenet legger til rette for trafikksikker kryssing av Hønengata for skolebarn i forbindelse med etablering av den nye skolen».

Men hva hjelper det at kommunen på den ene siden av jernbanen jobber for å få på plass en undergang, når kommunen aktivt motarbeider det samme på den andre siden av jernbanen?

Arbeidet med denne undergangen burde vært startet opp for lengst. Gjøres det ikke nå er det helt urealistisk at det vil gjennomføres siden. For her skal det jo bygges boliger om kort tid.

Er det først bygd boliger med parkeringsanlegg osv. vil kommunen måtte erstatte tap som følge av endring av avkjørsler, tap av parkeringsplasser, tap av utearealer eller i verste fall erstatning for ekspropriering og rivning av nye boliger – i tillegg til kostnaden for selve undergangen.

For det er jo kommunen som bør betale for undergangen, da det dreier seg om anbefalt sikring av områdets skolebarn. I praksis vil dette sette en effektiv stopper for en framtidig undergang og trygging av elevenes skolevei.

Så kan en lure på hva som har skjedd i tidsrommet fra dagen da kommunen lovte å tilrettelegge for å få på plass en undergang, fram til avisartikkelen 5. september – hvor det framgår at vegvesenet trakk innsigelsen 2 dager før mekling.

Deler av hva som har skjedd får man en forståelse av gjennom et svarbrev kommunen sendte til Fylkesmannen den 15. april 2019. Fylkesmannen hadde nemlig etterspurt planutvalgets vedtak og klargjort at de forutsatte at justert plan (les: med bortfall av undergangen) var politisk behandlet i planutvalget i kommunen før anmodning om mekling.

LES OGSÅ: Nå kan det endelig bli bo- og handlesenter i Hønengata: Mekler om trafikken

Kommunen opplyste i svarbrevet at «Utvalgene er orientert om prosessen vedrørende denne saken, og rådmannen har fått aksept på å kjøre saken til mekling».

FAU Ullerål og Hønefoss ønsker svar på hvordan denne saken er framlagt for politikerne, hvilke utvalg som er orientert, samt hvem som har gitt aksept.

FAU Ullerål og Hønefoss har hele tiden vært tydelige på at trygg skolevei er viktig. Vi synes det er underlig at det er gitt politisk aksept for å gå til mekling for å ta bort en undergang som er klart anbefalt i skoleveisanalysen, uten at informasjon om dette har kommet til FAU.

Vi i FAU Ullerål og Hønefoss har henvendt oss skriftlig til gruppelederne i de ulike politiske partiene for å få svar på ovennevnte spørsmål.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags