Vi trenger en løsning som vil stå seg i generasjoner | Marianne S. Endrerud

HAR ROPT HØYT: - Vi tror fortsatt det er viktig å stoppe opp prosessen, tenke seg om og lage en best mulig skoleløsning for folk i Hønefoss by, sier Marianne S. Endrerud.

HAR ROPT HØYT: - Vi tror fortsatt det er viktig å stoppe opp prosessen, tenke seg om og lage en best mulig skoleløsning for folk i Hønefoss by, sier Marianne S. Endrerud.

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi reagerer ikke først nå, men det er tungt å spørre etter fakta og bruke klageretten i Ringerike kommune, sier Marianne S. Endrerud, som har barn på Hønefoss skole.

DEL

MeningerDette er en beretning om å være uenig i en skolenedleggelse i Ringerike. Om hvorfor de store protestene rundt Hønefoss skole kommer først nå og om å bli besvart med taushet. 

En klage som ikke har blitt behandlet. 2. mai møtte jeg og min mann opp i kommunestyret for å få med oss behandlingen av en klage vi skrev og sendte i juni i fjor angående vedtaket om å starte bygging av nye Ullerål skole.

Snart ett år etter at vi sendte klagen, hvor vi ba om at de utsatte byggestart til saken var bedre utredet i forhold til trafikksikkerhet, så ble klagen altså overlevert fra administrasjonen til kommunestyret som skulle behandle den. Til informasjon så har byggeprosessen pågått nesten like lenge og er altså mer enn godt i gang.

Marianne S. Endrerud

Forelder ved Hønefoss skole

Hønefoss

Burde tenkt seg om

Vi forstår at det er mer utfordrende å stoppe denne byggeprosessen nå, med de omkostninger det vil ha for Ullerål elevene og at endringer i byggeplanene for å lage en passe stor skole for framtidas Ullerål skoles krets er vanskelig å gjennomføre. Men, vi mener fortsatt det ville vært lurt å tenke seg noe bedre om før byggestart!

Da hadde politikerne visst hvor mye det ville kostet å sikre skoleveien og de hadde de hatt tid til å telle opp elever på Ullerål skole og Hønefoss skole. Da hadde de kanskje sett at en skole for 550 elever er for lite for den skolekretsen som var lovet å gå på denne skolen. Da hadde man sluppet at en kostnad ved å gjennomføre prosjektet nå blir at skolen allerede ved oppstart vil ha lite med plass, skolegrensene endres, vennskap brytes og elever fra Vesterntangen og Oddli må trave gjennom sentrum og ned til Benterud. 

Vi har fulgt denne saken tett siden 2014. Derfor vet vi at da saken om bygging av nye Ullerål skulle opp til behandling i juni 2018, så hadde administrasjonen rimelig god oversikt over omfanget av nødvendige trafikksikringstiltak og de hadde allerede startet prosessen med nye skolegrenser. De fortalte det bare ikke til politikerne.

– Manglet informasjon

Det er jo lett å tenke at de fryktet at politikerne hadde vært mer skeptiske til å stemme fram vedtaket hvis de hadde hatt oversikt over hva som ville kreves av trafikksikringstiltak, og at de skolegrenser som hele tiden har blitt holdt fast ved skulle endres. Når det ser ut til at kontrakter med entreprenører også var inngått, så kan det tenkes at frykten for å ikke få starte byggingen var ganske stor. For oss ser det ut til at administrasjonen helt klart har holdt svært relevant informasjon borte fra politikerne da de skulle fatte dette vedtaket. 

Hvordan kunne dette skje, og hvorfor tenker vi at saken er så viktig at vi skriver i avisen om det? 

For vår del begynte dette våren 2014. Vårt eldste barn skulle begynne på Hønefoss skole på høsten, og vi fikk høre om at et prinsippvedtak om å legge ned Hønefoss skole når nye Ullerål skole sto klar var på høring. Vi hadde forberedt barnet vårt til skolestart ved å bruke skoleområdet på Hønefoss skole hyppig.

Både lekeplassen og skøyteisen hadde vært turmål mang en søndag, og han var godt forberedt på hva som skulle bli hans skole. Vi voksne hadde planer og drømmer for hvordan vårt liv skulle bli og falt ned på at vi ville bo sentralt i småbyen Hønefoss, med de muligheter for nærhet til ulike tilbud som det medfører og dermed mye bruk av sykkel og føtter.

Nå ble vi i midlertidig i tvil. Hva slags by var det Hønefoss skulle utvikles til? En by for biler og store enheter langt unna oss? Dette var ikke det vi hadde ønsket oss da vi flyttet til en småby.

LES OGSÅ: Stein-Roar Eriksen (Ap) legger seg flat: – Har sovet i timen 

Uroen vokste

Vi hadde mange spørsmål. Siden vi våren 2014 ikke var foreldre på skolen enda, fikk vi ingen direkte informasjon. Vi måtte «finne det sjøl». Og hva fant vi? Svært lite! Vi etterspurte og fikk som svar at det er «bare» et prinsippvedtak, utredning kommer. Uroen vår vokste. Her ble et viktig vedtak fattet og ingen utredning om verken økonomiske eller psykososiale konsekvenser var gjort.

Vi prøvde å si ifra gjennom brev til kommunen og gjennom avisa. Vi fikk ingen svar! Eller, noen svar fikk vi. Av typen «det er så mye følelser knyttet til skolen». Som om det å bry seg om egne barns skole og egen livssituasjon er noe som gjør en utilregnelige eller inhabil i forhold til å uttale seg om saken.

Vi har også flere ganger fått høre at det foreligger mer informasjon, det er bare at når det kommer til stykke så har vi ikke fått den. Vi har måttet «leite sjøl»!

Uroen økte da vi opplevde at prosessen etter hvert skred fram som om det var foretatt en utredning og som om det ikke «bare» var et prinsippvedtak likevel. Vi var i 2014–2015 en gjeng foreldre som begynte å samle underskrifter og stille spørsmål. Vi fikk over 400 underskrifter (inkludert mange foreldre!). Vi var altså ikke alene om å mene at denne prosessen var kritikkverdig. Likevel fikk vi høre at vi var få. Det virker som om man ved å hevde at vi var få kunne slippe å lytte til oss. Vi fikk fortsatt ingen svar. 

Vi opplevde det som både skummelt og slitsomt å bli noen som klagde og ropte på svar. Hvorfor har vi likevel gjort det? Vi har gjort det fordi vi håpet vi kunne få Hønefoss til å bli et sted vi ønsket å fortsette å bo. Et sted vi hadde tro på at ivaretok de ønsker vi har for vår familie og våre barn.

Beklaget

Etter hvert i prosessen har vi også tenkt at saken har blitt større enn som så. Vi opplevde at vi satt på så mye informasjon om denne saken at vi ikke kunne la være å si ifra at her har ikke ting foregått slik det skal. Som borger i denne kommunen bør man være trygg på at saker som innebærer store økonomiske summer fra kommunebudsjettet og får store konsekvenser for folk blir skikkelig behandlet. En kommune kan ikke late som om man gjør et ordentlig arbeid! 

Så hvordan endte behandlingen av vår klagesak i kommunestyret? Kommuneadvokaten har påpekt at det er klar saksfeil fra administrasjonens side at de har holdt tilbake denne klagen i 10 måneder. Administrasjonen beklaget dette.

Kommunestyret gikk ikke inn for å ta klagen til følge, siden byggeprosessen har kommet for langt og det vil innebære store økonomiske konsekvenser for kommunen å stoppe denne byggingen nå. Informasjonen rundt økonomiske konsekvenser ble gjort i lukket møte hvor vi ble kastet ut, så akkurat hva dette innebærer vet vi ikke. Men vi kan jo tenke oss at et prosjekt som har pågått i mange måneder er dyrt å stoppe og ikke minst at det vil bli dumt for elevene som nå har undervisning i brakker.

– Vi trenger Hønefoss skole

Så det vi har vært redd for har skjedd. De hevder det er for dyrt å snu. Det er ikke penger til å gjøre de trafikksikkerhetstiltakene som er anbefalt av uavhengig instans og kommunen prøver å komme med andre mye billigere løsninger de hevder er tilstrekkelig. Skolegrensene må flyttes for å få dette prosjektet til og vårt mellomste barn som nå går i andre klasse kan komme på en annen skole enn sine beste venner. 

Får det noen konsekvenser for kommunen at loven er brutt? Det er uvisst. Saken skal videre til fylkesmannen. Kommunestyret gikk inn for å gå igjennom praksis ved klagesaker. Det heier vi på! Men vi synes fortsatt ikke det er greit å bare si beklager, spist er spist og nå går vi videre. Dette har vært en lang prosess.

Vi har ropt høyt. Vi har ropt på fakta. Vi mener at de som har vedtatt dette dermed har gått fullstendig informert inn i at de har tatt helt uinformerte valg og det er ikke byen Hønefoss og kommunen Ringerike verdig. 

Noen spør hvorfor vi reagerer først nå, og noen sier det er for sent. Vi reagerer ikke først nå, men det er tungt å spørre etter fakta og bruke klageretten i Ringerike kommune.

Vi tror fortsatt det er viktig å stoppe opp prosessen, tenke seg om og lage en best mulig skoleløsning for folk i Hønefoss by. Det er ikke for sent! Vi trenger en løsning som vil stå seg i generasjoner – ikke en løsning som framstår som et nødprosjekt for å få stappet og flettet inn barna på færrest mulig skoler akkurat nå. Vi trenger Hønefoss skole!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags