Veien til det politiske målet | Mantas Karveckis

Av

I dette leserinnlegget tar Mantas Karveckis, leder i Ringerike og Hole Unge Venstre, opp hva han mener partiene bør satse på i den neste fireårsperioden.