Om å tale på vegne av folk flest | Nina Gabrielsen

PÅ VEGNE AV FOLK: - Det var 300 som på under et døgn signerte et innbyggerinitiativ om bevaring av Hønefoss skole, sier Nina Gabrielsen.

PÅ VEGNE AV FOLK: - Det var 300 som på under et døgn signerte et innbyggerinitiativ om bevaring av Hønefoss skole, sier Nina Gabrielsen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Folk tar kontakt, heier og takker for at noen sloss for Hønefoss skole – og kampen er langt fra over, skriver Nina Gabrielsen i dette innlegget.

DEL

MeningerJeg registrerer at politikere i ulike sammenhenger, og da senest Dag Henaug i Ringerikes Blad den 6. april, hevder at debatten rundt Hønefoss skole kjøres frem av noen som sier de taler på vegne av folk flest. Hensikten er vel å spre tvil rundt hvor mange det er som deler denne såkalte kampanjens syn. 

La meg først minne om at det var 300 som på under et døgn signerte et innbyggerinitiativ om bevaring av Hønefoss skole. Tallet er nå kommet opp i 1.100.

Så kan vi gå noe tilbake i tid, for å synliggjøre hvorfor befolkningen kan synes å ha resignert litt i kampen.

FAU ved alle skolene i Ringerike behandlet høsten 2012 spørsmålet om plassering av ny skole i Hønefoss. Innspillene gjengis her (de er hentet fra Hovedrapport; Framtidig skoleløsning i Hønefoss, 2013): 

  • Foreldre forventer en skole der de bor og spesielt når de bor i sentrale strøk.
  • Foreldre ønsker at barna i størst mulig grad, skal kunne gå til skolen.
  • Foreldre ønsker en fysisk nærhet til skolen som en viktig forutsetning for hjem/skole samarbeidet.
  • Foreldre forstår at det er vanskelig å opprettholde de minste skolene.
  • Foreldre ønsker ikke størst mulige skoler.
  • Foreldre som bor i Hønefoss forventer at det finnes en skole for deres barn der.
  • Foreldre som bor i Hønefoss vil synes at en skole plassert i «utkanten» av byen, er en dårlig, upraktisk og uønsket plassering.

Den observante leser har oppfattet at foreldrene ikke ble møtt på et eneste ønske. Ikke ett! Og politikere og administrasjon kan ikke engang legge frem et skikkelig grunnlag som rettferdiggjør hvorfor de valgte annerledes.

Nina Gabrielsen

Forelder til barn på Hønefoss skole

Oddli

Høsten 2018 sto FAU-leder ved Hønefoss skole i avisen med et ønske om at kommunen skulle strekke seg så langt som mulig for å unngå splittelser av elevene. Det ble ikke hørt. I stedet har vi fått skolegrenser som splitter elevene i to. Vi har fått skolegrenser som sender elever fra området Vesterntangen tvers gjennom hele byen og over til Benterud skole. Fellesnevneren: Intet gehør for foreldrenes ønsker.

For kort tid siden engasjerte et samlet FAU fra Hønefoss- og Ullerål skole (de representerer til sammen godt over 600 elever) og andre foreldre seg, for å forhindre at en svært dårlig løsning om skoleveisikring skulle bli vedtatt. Ble de hørt? Nei. Vedtaket ble besluttet få dager senere av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA).

4.000 i fakkeltog: Kampen har pågått i veldig mange år. Det er kanskje noen som husker at 4.000 ringerikinger i 2004 gikk i fakkeltog for å markere motstand mot sentralisering og skolenedleggelser.

Det er ikke rart at noen av forkjemperne faller av underveis. Det er ikke rart at det ikke er så mange foreldre som orker å «rope høyt» i denne saken. For det kan se ut som om det er fånyttes å kjempe. Så langt har man talt for døve ører når det gjelder posisjonen og administrasjonen.

Men vi som kjemper opplever stor støtte, både fra nåværende foreldre i Hønefoss skolekrets, blivende foreldre, ansatte ved Hønefoss skole og fra innbyggere. Folk tar kontakt, heier og takker for at noen sloss.

Så kampen er ikke over – og nå som valgkampen står for tur kan man vel si at den bare så vidt har begynt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags