Ingen garanti for byskolen | Hilde Grefsrud

STORT OMRÅDE: Hønefoss skole og Glatved har 11,4 mål tomt hvor barna kan boltre seg.

STORT OMRÅDE: Hønefoss skole og Glatved har 11,4 mål tomt hvor barna kan boltre seg. Foto:

Av

Tomten til Hønefoss skole er faktisk ikke øremerket undervisningsformål, påpeker Hilde Grefsrud i dette innlegget.

DEL

MeningerByplanen gir ingen garanti for at det 11,4 mål store området Hønefoss skole/Glatved fortsatt skal brukes til barn og skole.

Lokalpolitikerne er etter hvert kommet på banen. Noen vil kjempe for skolen, andre snakker vagt om at Hønefoss skole kan gjenoppstå en gang i framtida, - etter nedleggelse.

Hønefoss skole/Glatved er en elvetomt på 11,4 mål midt i Hønefoss by. Det kunne være interessant å vite hvordan meglere vurderer markedsverdien av tomten?

Alle som er opptatt av at Hønefoss skole bør bestå som skole, skriv under på «Minsak.no».

LES OGSÅ: Hilde startet underskriftskampanje: Nå må nedleggelsen av Hønefoss skole behandles på nytt

Ikke til barn og unge

Nå blir det å følge med på hva partiprogrammene sier om byskolen foran valget 9. september. Et annet moment er hvordan folkevalgte stemmer om byplanen, som sittende kommunestyre skal vedta rett før valget.

Hilde Grefsrud

Følg på: Facebook

I byplanen, eller områdereguleringen, er området Hønefoss skole/Glatved avsatt til «offentlig og privat tjenesteyting». Ringerike videregående skole er derimot «undervisningsformål».

Hvorfor er det forskjell på de to skoletomtene som ligger innenfor planområdet? Jo, fordi Ringerike kommune vil være byutviklingsaktør og sikre «fleksibilitet» for arealet ved Hønefoss skole.

Barn og foreldre vil ikke ha fleksibilitet. De trenger forutsigbarhet. Det har Jespers skolevei vist oss.

Når Ringerike skal vokse fra 30.000 til 40.000 innbyggere i løpet av en tiårsperiode, med 70 prosent av veksten i Hønefoss by, vil tilflytterne legge stor vekt på forutsigbarhet om nettopp skole.

Best for barn?

I kommuneplanens samfunnsdel, som alt bygger på, er et hovedmål: Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen. Dette skal gjennomføres ved å «være best for barn.» Javel?

Kommunalsjef med ansvar for skole opplyser i avisen 8.2.19 at tomten til Hønefoss skole kan bli aktuell omkring 2030:

– Vi må planlegge for en tredje barneskole dersom vekstprognosene slår til.

Befolkningsvekst slår ikke til av seg selv. Vi må investere for å ha noe å tilby. Det betyr at Ringerike må starte arbeidet med å utforske Hønefoss skoles tomt nå, skal vi rekke toget.

Juridisk bindende

Byplanen legger ifølge kommunalsjefen opp til at skolebygningen og eiendommen blir tatt vare på, og han skisserer muligheter for framtidig skole og barnehage.

Disse opplysningene stemmer ikke med plankartet. Skolebygningen er i hensynssone, ja, men tomten er faktisk ikke øremerket undervisningsformål.

Plankartet er et juridisk bindende dokument, noe som innebærer at det ikke kan endres uten at det må gjennomføres ny planprosess.

Hummer og kanari

Hva er «offentlig og privat tjenesteyting»? Det kan omfatte alt fra lekeland til fengsel... og åpner for eksempel for: Lege/tannlege treningssenter, frisør, fysioterapi, omsorgsboliger, restaurant/kafé og konsulentvirksomhet

«Offentlig og privat tjenesteyting» kan også være undervisningsformål. Da må undervisning spesifiseres som underformål nå før planen vedtas, hvis elever og foreldre skal ha garanti.

Det blir viktig å spille inn merknad om dette før høringsfristen går ut 20. mars.

Nærmiljøfunksjon

Ja, det er forskjell på områderegulering, som byplanen er, og detaljregulering. Likevel må intensjonen uttrykkes klarere på dette stadiet, siden en skole er en vesentlig faktor innen planområdet.

Byskolen Hønefoss er et naturlig samlingspunkt. Skoleanlegget fortjener en omstart, med tid til å utforske mulighetene for rehabilitering og tomteutnyttelse.

Det viser det enorme engasjement omkring «Uten byskolen, ingen byplan». Over 1000 personer skrev under på «Minsak.no» på under en uke. Det er fortsatt mulig å skrive under.

Folk som bor sentralt ønsker gode nærmiljøfunksjoner og felles møteplasser. Derfor er det ikke noe alternativ å sette barna på buss til andre skoler. Bussing er betenkelig også i et folkehelseperspektiv.

En viktig føring i byplanen er at hverdagsaktiviteter skal være innenfor gang- og sykkelavstand i sentrum, noe som inkluderer arbeid, skole, barnehage.

Ikke fulgt opp

Administrasjonen i Ringerike kommune har for øvrig ikke fulgt opp vedtaket i kommunestyret (sak 65 i 2014), der Hønefoss skole ble vedtatt nedlagt.

Vedtaket besto av seks punkter, hvor det i punkt fem heter at rådmannen skal legge fram sak om framtida til Hønefoss skole. Dette er snart fem år siden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags