Derfor fornyer og endrer vi skoler i Ringerike | Mons-Ivar Mjelde (Ap)

NY SKOLE: Benterud skole venter storinnrykk av cirka 230 elever etter juleferien og Ringerike får nye skolekretser: - Vi har ikke råd til den skolestrukturen vi en gang hadde, skriver Mons-Ivar Mjelde (Ap).

NY SKOLE: Benterud skole venter storinnrykk av cirka 230 elever etter juleferien og Ringerike får nye skolekretser: - Vi har ikke råd til den skolestrukturen vi en gang hadde, skriver Mons-Ivar Mjelde (Ap).

Av

- Ringeriksskolen er i endring og som folkevalgt er jeg opptatt av at alle barn i Ringerike skal ha en god skole med godt faglig innhold, skriver Mons-Ivar Mjelde (Ap).

DEL

MeningerNår vi snakker om ringeriksskolen, må vi ta utgangspunkt i kommunens handlingsplan hvor man kan lese følgende:

Handlingsplanen for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringeriksskolen», har konkrete utviklingsmål som beskriver ønsket praksis. Det forventes at Ringeriksskolen har fokus på elevenes læring og læringsmiljø. Samhandling med de foresatte og lokalsamfunnet understrekes.

Når det gjelder konkrete resultater, skal resultatene i Ringeriksskolen gjenspeile at man er på nasjonalt nivå eller bedre. Dette gjenspeiles i måleindikatorene og i sektorens tiltak og innsatsområder.

LES OGSÅ: Nye skolekretsgrenser vedtatt: – Uheldig at barn må gå gjennom hele byen 

Disse målene krever endringer, en av endringene er endret skolestruktur

3. januar 2019 tar Benterud skole imot elever for første gang. En helt ny skole i Ringerike tas i bruk, og det er ikke hverdagskost. Samtidig bygges det på Ullerål skole, mens Nes skole og Hov ungdomsskole er under prosjektering. Bakgrunnen for endringene er altså et ønske om økt kvalitet, men det medfører også endringer.

For det første er det et ledd i å kunne tilby en skole som er godkjent etter miljørettet helsevern. Elever og lærere både fortjener og skal ha gode fasiliteter for arbeid og læring, og med oppgraderinger og nybygg får vi til dette.

SKOLEGRENSEN: Dette er grensen mellom Hønefoss nord og Hønefoss syd.

SKOLEGRENSEN: Dette er grensen mellom Hønefoss nord og Hønefoss syd. Foto:

I 2015 kunne vi lese at «40 prosent av elevene i Ringerike går på skoler hvor inneklimaet ikke tilfredsstiller kravene.» Etter dette er Sokna skole totalrenovert og framstår som ny, Benterud som åpner over nyttår, samt planer for Nes og Hov, er vi på vei mot at 100 prosent av de kommunale skolene har den standard og fasiliteter som må kunne forventes av kommunens innbyggere.

Ny skolestruktur

Ringerike kommune har vedtatt ny skolestruktur, som betyr at det er færre kommunale skoler i Ringerike nå, enn for få år siden. Ask og Åsa har mistet de kommunale grendeskolene sine (private tilbud har kommet i etterkant) Kirkeskolen og Eikli legges ned over nyttår og når Ullerål er ferdig, vil Hønefoss skole legges ned.

Da står man igjen med to 1–7 skoler i sentrum, og nye opptaksområder for Hønefoss by. Mange spør meg hvorfor vi gjør dette, mange har et godt forhold til «sin skole» til tross for at kanskje bygget er i dårlig forfatning. Og svaret er at vi som kommune ikke har råd til den skolestrukturen vi en gang hadde.

Ringerike kommune bruker mindre penger pr. elev enn sammenlignbare kommuner og landssnittet. I 2017 var beløpet i Ringerike 93.854,- pr. elev i Ringerike, mens i sammenlignbare kommuner var det 99,657,- og for landet var snittet på 110.444,- (kilde KOSTRA tall).

Så kan man ikke lese alt ut fra KOSTRA tall, men sammen med det totale bildet for kommunens økonomi, vet vi at om vi skal få plass til økte budsjetter for grunnskolen, må vi krympe utgiftene andre steder. Ved å endre skolestrukturen, vil vi nettopp det. På sikt frigjøres midler, som igjen kan brukes på barna. Med trang økonomi i kommunen, må det prioriteres, og da er en endret skolestruktur sammen med andre tiltak en løsning som er vedtatt. Vedtaket bygger opp om målet i handlingsplanen.

Med ny skolestruktur, blir det også endringer, endrede opptaksområder, betyr at barn bytter skole. Endringer kan være vanskelig, men altså nødvendig. Når nye opptaksområder skulle vedtas, var mitt viktigste signal til administrasjonen at man måtte lage opptaksområder som står seg over tid. Om ikke ville man som bosatt i sentrum av Hønefoss kanskje ville oppleve at man gjennom barnas skoleløp måtte bytte skole flere ganger, eller søsken havnet på forskjellige skoler. Det er ikke en ønsket situasjon.

Trafikksikkerhetstiltak

Det er også gjort betydelige investeringer i trafikksikringstiltak for elever som får Benterud som ny skole. Dette fordi barn med en trygg skolevei oftere går til og fra skolen, og fysisk aktivitet er bra for læring. Samme krav til trafikksikkerhetstiltak stilles for Ullerål og vil komme til politisk behandling.

Ny skolestruktur, betyr at noen barn få ny skolevei. Barn som i dag går på Eikli, får ikke så store endingen med å gå til Benterud, mens barn som har Kirkeskolen og Hønefoss som sine skoler, får nye veier. Dagens grense mellom Eikli og Hønefoss går ved Stangs gate.

Det betyr at elever nord for Stangs gate har Hønefoss som sin skole og bygatene som sin skolevei. Med ny skolestruktur vil deler av skolekretsen til Hønefoss få Benterud som skole. Det betyr at flere barn fra «Norsia» vil gå sørover i byen til Benterud på den veien elever i sentrum i dag bruker mor Hønefoss.

Ringeriksskolen er i endring og som folkevalgt er jeg opptatt av at alle barn i Ringerike skal ha en god skole med godt faglig innhold. Om du bor på Tyristrand, Nes eller i Hønefoss sentrum.

Økt kompetanse

I budsjettet for 2019 vil vi fokusere på økt kompetanse i grunnskolen, videre gjøres det allerede mye, med en målsetting om at barna i Ringerike har en grunnskole som sammen med barna og foreldrene gir de den kunnskap og erfaring for å lykkes som voksen. Dette krever penger og da må man prioritere.

Med ny struktur og nye bygg vil ringeriksskolen være i bedre stand til å styrke innholdet for alle barn i Ringerike.

Å investere i barna er å investere i framtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags