Skole-ansatte: Ringerike kan havne i bakevja

Idrettslinjas lærer på plass i nye Hønefoss Arena. Lokale lærere står nå sammen om å bevare det lokale skoletilbudet.

Idrettslinjas lærer på plass i nye Hønefoss Arena. Lokale lærere står nå sammen om å bevare det lokale skoletilbudet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi finner det merkelig og lite framsynt at Buskerud fylkeskommune ikke ønsker å satse på idrettselever og musikkelever, står det i leserinnlegget som er signert et samstemt lærerkollegium fra de lokale videregående skolene.

DEL

Leserinnlegg  

Hei, Torbjørn! Tirsdag 1.november fikk vi ved vår skole, Ringerike vgs, vite hva fylkesrådmannen i Buskerud ser for seg de neste årene. Han går inn for å nedjustere idrettsfagtilbudet i fylket med 70 prosent. Dette samtidig med at tilbudet for musikk, dans og drama planlegges dramatisk avkortet.

Dette vil tre i kraft allerede neste skoleår, med en gradvis utfasing av de elevene som allerede har påbegynt sitt idrettsfaglige eller musikkfaglige løp. Med dagens idrettsfagtilbud kan det være opptil 630 elever (vg 1,2 og 3) i Buskerud som årlig går i en idrettslinjeklasse.

Kun to skoler

Dette betyr at antallet elever som kan starte på et skoleløp med idrettsfag i Buskerud fylke reduseres fra 210 til 63, fra og med neste høst. Kun to skoler i hele fylket vil følgelig ha et fullverdig idrettslinjetilbud (30 elever i hver klasse) fra 2017/18, mot 6 som det er pr i dag. For musikklinjene planlegges en tilsvarende nedbygging.

Drammen vgs har imidlertid idrettslinjeklasser med 2 paralleller, noe som i prinsippet betyr at all idrettslinjevirksomhet i Buskerud fylke kan legges dit, og musikktilbudet er også påtenkt lagt til Drammensområdet. Vår skole står i fare for å bli rammet av begge disse kuttene – og vi står i fare for å miste både idretts- og musikklinje, ikke bare for skolen, men for hele regionen. Dette er noe hele regionen nå reagerer sterkt på!

En slik sentralisering blir uheldig fordi søkermassen til idrettsfag er høyt i hele fylket, og en slik sentralisering til Drammen vil gjøre at Ringerike havner i en bakevje. Absurd nok.

For alle er enige om at dette er en region som de neste årene vil være en vekst-region, med rivende utvikling som følge av at Ringeriksbanen endelig skal bygges.

Etter å ha bygget opp velfungerende idretts- og musikklinjer ved skolen vår over flere år, med store positive ringvirkninger for lokalmiljøet innen kulturliv og idrett, skal dette raseres ved inngangen til en dynamisk vekst- og utviklingsperiode, da vi virkelig trenger å ha et regionalt fullverdig studieprogram-tilbud på plass i videregående opplæring?

Årsaken til nedjusteringen er for å dekke inn et tap på 100 millioner kroner.

Hvordan rimer dette med våre nasjonale mål for høyere utdanning?

Med Ludvigsen-utvalgets vekt på at flere og kreative utdanningsløp er viktig, at mestring og mangfoldig læring bidrar til både fagdybde og motiverende trivsel, for så å kunne videreutvikles i mange forskjellige utdanningsvalg etter vgo?

Årsaken til nedjusteringen er for å dekke inn et tap på 100 millioner kroner. Hvordan rimer dette med våre nasjonale mål for høyere utdanning?

Dette er motiverte elever med kreative og sunne interesser, og som i stor grad derfor bidrar til å videreutvikle miljøene de er del av, talenter samfunnet trenger og har nytte av – OG: med stor grad av gjennomstrømming, som følge av motivasjon og mestringsarenaer.

Vi finner det merkelig og lite framsynt at Buskerud fylkeskommune ikke ønsker å satse på idrettselever og musikkelever. Dette er elever som gjennom idrettsfagene de har vil få stor nytteverdi for samfunnet vårt på ulike arenaer, og blant annet kan bidra til å ivareta folkehelse problemene vi vet kommer i årene framover.

Fag som treningslære og idrett/samfunn gir elevene en solid kompetanse i forhold til fysisk aktivitet/kosthold sett i et samfunnsmessig persepektiv.

Disse elevene vet at de vil være ressurspersoner for et samfunn med økende inaktivitet og overvektsproblem. De vet også at helsebudsjettene til Norge er ett av de største vi har, og at det vil fortsette å øke betydelig.

Studere videre

Mange av våre elever studerer ofte videre innen idrett, ernæring og helse, inspirert nettopp gjennom idrettslinjene de har gått på. Musikkelevene bidrar, sammen med linjas lærere, til at kulturlivet på Ringerike er en vekstnæring, og at mangfoldig grasrot-blomstring skjer parallelt med framveksten av utøvende musiker på høyt nasjonalt plan

Lokalt spiller også idrettslinjene en meget viktig rolle. De bidrar blant annet med ulike friluftliv/idrettsarrangementer for barn og unge, som trenere i de lokale idrettslagene og som forbilder for yngre.

Flere av idrettslinjene i Buskerud har idrettsutøvere som hevder seg helt i verdenstoppen i sin idrett. Og nettopp fordi disse elevene går på en idrettslinje, kan de kombinere utdanning ved siden av å satse for fullt på sin idrett.

Svært uheldig

Buskerud fylkeskommune sender ut et svært uheldig signal med denne handlingsplanen, noe spesielt både utdannings- og helsedepartementet ikke kan gå god for.

Og vi spør: hva tenker du om at fylkets lokale økonomiske sårbarhet som følge av avkastning på kraftproduksjon står i fare for å sende utdanningstilbudet for en hel region (ca 30.000 mennesker FØR Ringeriksbanen kommer) ned på et ribbet minimums-programtilbud?

Bør ikke staten her tenke på om opplæringsambisjonene våre bør følges opp med midler – for å sikre et mangfoldig og framtidsrettet utdanningsløp også utenfor de helt største byene? Vi har lenge ventet på oppgradering og utbygging av skolen vår. Det har vi faktisk fått god tro skal skje i nær framtid – gode nyheter ligger i langtidsplanen! Men samtidig kommer da denne faren for at oppgraderingen rammes av en voldsom innsnevring av tilbudet, og dermed ambisjoner og utviklings-potensiale. Vi bør ha plattform for å ta imot flere, og skape en mangfoldig utviklingsarena på Ringerike i åra som kommer.

Vi håper med dette at du har vilje og mulighet til å se på denne saken, og samtidig bruke den posisjonen du har til påvirke den, slik at tilbudet med idrettslinje og musikklinje opprettholdes slik det er i dag.

Og du er velkommen til å møte oss når vi førstkommende onsdag, 9.november rundt klokka 12 - samler elever, lærere og aktører i lokalsamfunnet ellers: til aksjon og folkemøte, for å kjempe for å opprettholde våre gode og attraktive studieprogrammer for idrett og musikk.

Lokalsamfunnet vil ikke la dette skje uten å si fra! Og det sies stadig tydeligere: med Ringerike tulleru’ ikke! Vi ønsker deg velkommen – og gjerne sammen med din statssekretær Hannah Atic, tidligere elev ved Ringerike vgs!

LES FLERE INNLEGG:

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken