Elever har lite å vinne på anonym retting | Anelin Strømholm

TRYNEFAKTOR? - I så fall er dette i de aller fleste tilfeller til fordel for eleven, sier lektor Anelin Strømholm.

TRYNEFAKTOR? - I så fall er dette i de aller fleste tilfeller til fordel for eleven, sier lektor Anelin Strømholm.

– Hvis vurderingen skal skje anonymt, får ikke læreren fulgt opp eleven på en god måte, sier Anelin Strømholm.

DEL

MeningerI Ringerikes Blad onsdag 6. mars skrev Mari Johnsrud på vegne av Buskerud Unge Høyre at de vil starte en underskriftskampanje for anonym retting av prøver i skolen. Hun hevder at elevene har alt å vinne på en slik ordning. Da vet dessverre ikke Johnsrud hva hun snakker om.

Hvis vi sammenligner resultatene fra eksamen i norsk hovedmål med standpunktkarakterene, så viser statistikken at det er flere elever som går ned i karakter til eksamen enn opp.

Hva forteller det oss? Det forteller at elever blir strengere bedømt ved en nøytral vurdering.

Jeg har selv vært sensor ved skriftlig eksamen i mange år, og når fokuset kun er på teksten og ikke også på elevens utvikling, viser det seg at mange sensorer bedømmer strengere.

Anelin Strømholm

Lektor ved Ringerike Videregående Skole

Oppfølging viktig

På den annen side kan man ikke helt sammenligne eksamen og standpunkt. Eksamen måler kun hva eleven fikk til denne ene dagen, mens standpunktkarakteren skal være en sluttvurdering av en utvikling som har skjedd over lengre tid. For å kunne hjelpe eleven i denne utviklingen, er det en stor fordel at læreren kjenner eleven.

Hvis vurderingen skal skje anonymt, får ikke læreren fulgt opp eleven på en god måte. Da vil ikke læreren kunne vite hva eleven har forbedret siden sist eller hva han/hun fremdeles strever med, og læreren får dermed ikke anledning til å veilede eleven videre i prosessen på en hensiktsmessig måte.

Det kommer fram i innlegget til Johnsrud at hun frykter den såkalte trynefaktoren. Jeg kan berolige henne med at i den grad den menneskelige faktor spiller inn, så er den i de aller fleste tilfeller en fordel for elevene.

Vi lærere bytter ofte tekster/prøver oss imellom, nettopp for å kvalitetssikre vurderingen, og som regel er vi veldig samkjørte.

Vil eleven det beste

Enkelte ganger kan vi være uenige, og da viser det seg at den læreren som ikke kjenner eleven, er strengere med karakteren. Vi som jobber i skolen, jobber ikke der fordi vi ikke liker ungdom, tvert imot. Det eneste vi ønsker er at dere skal gjøre det bra. Det er jo derfor vi er der!

Hvis enkelte elever mener at de får feil karakter, så vil jeg bare opplyse om at de fritt kan spørre en annen lærer om en ny vurdering uten at det går utover sluttvurderingen. Vi er tross alt så profesjonelle at vi klarer å skille person og sak.

Ellers er det flott at de unge engasjerer seg og deltar i politikken. Hvis Johnsrud og Unge Høyre fremdeles har lyst til å starte en underskriftskampanje, foreslår jeg at de heller bruker energien på å jobbe for valgfri sidemålsopplæring!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags