Hønefoss by som oppvekstmiljø | Nina Basberg

Nina Basberg

Nina Basberg Foto:

Av

En av de viktigste oppgavene vi som politikere har er å skape trygge og gode oppvekstmiljø. Dette gjelder i hele kommunen.

DEL

LeserbrevEn sentral del av barns oppvekstmiljø er barnehager og skoler. Kvaliteten på tilbudet barna får er med på å forme resten av deres liv.

Men i tillegg til innhold og kvalitet er også skoler og barnehagers plassering viktig. Flest mulig elever skal kunne gå til skolen, – og gjøre det på en trygg skolevei. For å nå denne målsettingen må skolene ligge der folk bor.

Det er med stor undring jeg registrerer at det synes som liten politisk vilje til å endre nedleggingsvedtaket av Hønefoss skole.

Konsekvensene av vedtaket er at svært mange barn får en lengre og mer trafikkutsatt skolevei, at elevene som bor i samme område splittes på to forskjellige skoler og at et viktig nærmiljøanlegg mister sin funksjon.

Det mener vi i Senterpartiet at er uheldig for elever, uheldig for foreldre og uheldig for bymiljøet i Hønefoss.

Jeg stiller meg spørsmålet om det er langsiktig og god byutvikling at man legger skoler i randsonen av byen, – slik at svært mange elever flere ganger om dagen må vandre langs ulykkesbelastede strekninger. Resultatet av dette er selvsagt at svært mange elever vil bli kjørt til skolen, – noe som er negativt miljømessig og for folkehelsen.

Hønefoss er en by som skal og vil vokse. Fremtidens by bygges rundt barn og unge. La oss bruke pengene på å rehabilitere Hønefoss skole, – framfor å etablere omfattende nye trafikksikkerhetstiltak fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole. La det ikke gå prestisje i saken, – lytt til argumentene og se realitetene. Hønefoss skole er viktigere enn mange fortettingsprosjekter i sentrum. Skolen vil være et middel for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Vi har ingen tid å miste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags