Fylkestinget har vedtatt å sette av en million kroner til et enkelt, sunt og gratis frokosttilbud i videregående skole. Dette er et skritt i riktig retning, mener vi i Norges Kvinne- og familieforbund.

Elev- og lærlingombud Kjerstin G. Lundgård setter pris på dette.

Hun sier: «Det er per i dag flere av skolene som har et frokosttilbud, og det er ubetingete positive tilbakemeldinger der dette er.»

Hun sier det vi også har hevdet at det er flere som ikke spiser frokost før de drar til skolen.

Videre hevder hun, slik vi også hevdet og hevder at: «Samtidig gir vi et lite bidrag til å redusere sosiale forskjeller. – Små ting, som for eksempel frokost, vil ha stor betydning for mange».

Når vi vet at det i tillegg er forebyggende helse med frokost, ønsker vi dette velkommen og håper dette bare er åpningen for at det blir skolemat på alle skoler og at det utvides med lunsj.

Vi i Norges Kvinne- og familieforbund har jobbet for å få skolemat i flere år. I løpet av noen uker i 2014 gjennomførte vi en underskriftskampanje for å få skolemat. Vi overrakte nesten 5.000 underskrifter til regjeringen.

LES OGSÅ: Sølvi Jødal: Felles måltider på skolen gir bedre læring