Kjære anonym: Takk for engasjementet, men ... | Tore Snildal

Hønefoss skole - pyntet av elever og lærere til 17. mai

Hønefoss skole - pyntet av elever og lærere til 17. mai Foto:

Av
DEL

LeserbrevTusen takk for engasjementet du viser i saken om Hønefoss skole, og for at du kjemper for dine barns framtidige utdanningsmuligheter i Hønefoss. Det er jeg glad for. Engasjerte mennesker skaper bedre samfunn.

Vi som ønsker en omgjøring av vedtaket om nedleggelse av Hønefoss skole gjør det fordi vi tror vi vil skape en bedre framtid for våre barn – og for byen vår – om skolen opprettholdes med kontinuerlig drift.

LES OGSÅ:

Det er ingen tvil om at skolebygningen er gammel. Den trenger å oppgraderes til framtidig moderne standard. Det er gjennomførbart dersom det finnes politisk vilje. Regionen vår er godt utstyrt med kompetente fagmiljøer på området.

Uteluft-kvaliteten

Når du skriver at skolegrensene er det egentlige problemet, så er jeg kun delvis enig i den påstanden. Skolegrensene er viktige, men denne saken handler om mye mer enn det. Den handler definitivt ikke om uteluft-kvaliteten ved Hønefoss skole.

Luften der er nok av samme kvalitet som i byen for øvrig, og langs det som kan bli framtidig skolevei to ganger daglig for flere hundre barn, langs Hønengata, i sentrum, og på veiene mot Benterud.

LES OGSÅ: Kjære anonym i skolesaken | Einar Zwaig (Rødt)

Saken handler om en rådmann og en skolesjef som trolig ikke har gjort et godt nok arbeid og hatt godt nok grunnlag i forkant av sine forslag til kommunestyret.

Det handler om en administrasjon som har lagt sine planer uten å involvere de berørte, uten informasjon eller dialog, og uten å ta hensyn til kommunens egen visjon om at «Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet».

Betydelig vekst

Kommunen rigger seg for betydelig befolkningsvekst. Om vi får ønsket befolkningsvekst, planlegges det for at mange nye innbyggere bosetter seg i sentrum av Hønefoss. Skal vi få barnefamilier til å etablere seg i sentrum av byen må vi ha skoletilbud i nærheten av der de etablerer seg.

En skole i hver ytterkant av byen vil om få år være utilstrekkelig. Kommunens egen beregning viser at det mot slutten av neste tiår igjen vil være behov for 3 barneskoler i byen.

Saken handler om at Buskerud kommunerevisjon har bestemt seg for å granske flere forhold rundt vedtaket om nedleggelse av Hønefoss skole. De skal blant annet granske saksforberedelser fra kommuneadministrasjonen, de skal granske om kommunen har foretatt tilstrekkelige utredninger og om kommunestyret hadde tilstrekkelig beslutningsgrunnlag da de vedtok nedleggelse.

Saken handler om at Ullerål skole allerede fra høsten 2020 vil ha flere elever enn det den er beregnet for, dersom nedleggelsesvedtaket opprettholdes.

En politisk kostnad?

Saken handler om et kommunestyre som muligens har sett innover i en slunken kommunekasse framfor å ha på seg de lange visjonære brillene for framtidens Hønefoss, og framtidig skolestruktur. Muligens har de ikke sett konsekvensene av vedtaket de gjorde. For enkelte er kanskje den politiske kostnaden ved å omgjøre vedtaket for stor.

Kanskje vil de ikke innrømme at vedtaket ble gjort på svakt eller sviktende grunnlag, på feilaktige kostnadsberegninger for oppgradering av skolen, og at de glemte å ta hensyn til framtidig befolkningsvekst og kostnaden på framtidige trafikksikkerhetstiltak langs skoleveiene.

Saken handler om manglende infrastruktur for gående og syklende. Mange små barn vil få unødig lang skolevei, enten til Benterud eller Ullerål, om Hønefoss skole legges ned.

Kommunen har foreløpig kun i begrenset omfang sørget for trygge skoleveier, og viser liten forståelse for hvilke investeringer som faktisk kreves for å sørge for trygg skolevei.

Saken handler om at kommunens representant på informasjonsmøtet for foreldre på Hønefoss skole på forsommeren 2019, uttalte at framtidige trafikksikkerhetstiltak i stor grad skulle bekostes og besørges av private utbyggere, blant annet i Hønengata ved den tidligere Splitkein-fabrikken.

LES OGSÅ: I skoledebatten sies det for lite, ikke for mye | Øyvind Lien


Saken handler om forskjellen mellom liv og lære. Vi får høre at Hønefoss er en «sykkelby» og de fleste av oss ønsker oss mindre biltrafikk gjennom Hønefoss, men nedleggelsesvedtaket vil ha motsatt effekt. Fra et folkehelseperspektiv er det ønskelig at barn skal kunne gå til og fra skolen sin, som en sunn, trygg og morsom hverdagsmosjon.

Nedleggelsesvedtaket vil ha motsatt effekt. Mange vil bli kjørt. Det er negativt for barna, for familiene, for kollektivtrafikken, for næringsdrivende og for miljøet i byen vår.

Byens fineste tomt

Hønefoss skole ligger sentralt, på byens fineste tomt med nærhet til alt, Begna, Randselva, biblioteket, Petersøya, Glatved, Nordre Torv, Hønefossen, Blyberghaugen, Riddergården og St. Hanshaugen. Historiske viktige områder i byen vår som inspirerer både lærere og elever til læring, både av pensum og om byens historie og opprinnelse.

LES OGSÅ: Er vi ferd med å få et samfunn hvor få tør å si hva de mener? | Irene Mårdalen


Saken handler også om identitet, historie, lokalpatriotisme og stolthet over at fortidens beslutningstakere så betydningen av å gi barna byens beste område. Jeg håper også framtidens Hønefossinger kan bli gitt den muligheten. Det er ikke for sent å snu.

Tore Snildal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags