Din stemme til barn og unge?

SKOLE I BYEN: – Barna har ingen stemme selv. Derfor bør voksne velgere ta et spesielt ansvar i år.

SKOLE I BYEN: – Barna har ingen stemme selv. Derfor bør voksne velgere ta et spesielt ansvar i år. Foto:

Av

– Slutt opp om høstens valg, og sørg for at valgdeltakelsen blir høyere enn i 2015, skriver forfatterne av dette innlegget.

DEL

MeningerAlle ønsker trygg skolevei. Ingen vil ha overfylte skoler. Barna kan ikke stemme 9. september, men det kan du.

Fram til valget kan du gi innspill til byplanen innen 20. mars eller du kan skrive under på «minsak.no».

Bakgrunn: Ringerike er pekt ut som det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Yngre i etableringsfasen er viktigste målgruppe og Ringerike kommune skal være «best for barn». Vi skal bli 10.000 flere i 2030, fra 30.000 innbyggere til 40.000.

Hele 70 prosent av boligveksten skal komme sentralt i Hønefoss. Den ønskede byutviklingen henger derfor nøye sammen med sentrumsskolene våre.

Har du lest om byplanen og at det kun «bor 1.000 mennesker i byen», så er antallet forvirrende. Forklaringen er at området for byplanen er snevert. Det omfatter ikke sentrale boligområder som for eksempel Vesterntangen, Holttangen, Hengsle, Storløkka, Dalsbråten, Eikli, Løkka og Schjong.

Trygg oppvekst

Faktum er at vel halvparten av innbyggerne i Ringerike kommune bor i eller nær sentrum av byen. Det vil si over 15.000 mennesker. Mange av oss er klare for å stemme i høstens kommunestyrevalg.

Gode skoler i nærmiljø og trygg oppvekst ligger hjertet nær, enten du har skolebarn, er nabo til yngre familier, bor i skolekretsen, studerer ute, er omgangsvenn, tante/onkel, eller besteforeldre.

Slutt opp om høstens valg og sørg for at valgdeltakelsen blir høyere enn i 2015. Da stemte kun 52,9 prosent av de stemmeberettigede i Ringerike kommune. Til sammenligning stemte 60,2 prosent i hele landet, 62,4 i Jevnaker, 60,3 i Hole, 64,2 i Asker, 55,9 i Drammen og 60,5 i Kongsberg kommune.

Regjert sammen

Hvorfor stemmer ikke flere ringerikinger? Dette kan ha med samarbeidet Ap/H i Ringerike kommunestyre, med støtte fra KrF og Venstre, å gjøre. Gjennom tre perioder, 12 år, har Ap og H svingt partipisk og regjert sammen. De to partiene er foreløpig avvisende til å sikre Hønefoss skole for alle de barna som skal vokse opp sentrumsnært.

Trenger de hjelp til å se at sentrumsskolen henger sammen med overordnede mål om vekst, som de selv har vedtatt? Og hvordan nå målet om «10-minuttersbyen» i byplanen? 

Sofasitter? Reis deg! Hva skjer i lokalpolitikken hvis de 47,1 prosentene som uteble sist, i stedet gir stemmen til barna i år? Og det er ikke på noen måte gitt at de som stemte H/Ap sist, er trofaste velgere for alltid.

Oppretthold skolen

Alle som bor sentralt, er opptatt av at skolene ikke skal bli for overfylte og at barna skal ha trygg skolevei. Nærmiljø og skolekvalitet er viktig for oss som allerede bor her, for yngre og studenter som kan tenke seg å flytte tilbake, og for de nye som skal finne Hønefoss attraktiv.

Felles sak gjelder for elevene ved Hønefoss, Benterud og Ullerål skoler. De har en god sak. Deres framtid henger nøye sammen med kommunens ambisjoner om vekst i bolig og næring, Ringeriksbanen og E16. Barna har ingen stemme selv. Derfor bør voksne velgere ta et spesielt ansvar i år. Din stemme til partier som vil opprettholde Hønefoss skole, er et signal om trygg framtid for alle barn i Ringerike.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags