Gå til sidens hovedinnhold

Skammelig kuttforslag for skolene | Eva Bekkelund-Eriksen

Artikkelen er over 3 år gammel

Rådmannen vil kutte fire prosent i skolene i Hole. Det er skammelig og umoralsk, mener Eva Bekkelund-Eriksen i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmannen vil kutte fire prosent i skolene i Hole. Det er et skammelig og umoralsk forslag som bør avvises av alle politikerne våre fordi dette vil svekke skolene og barn og unges lærings- og oppvekstmiljø.

Fire prosent er i praksis mye penger for skolene, som har så stramme økonomiske rammer at de verken har råd til vikarer, bøker eller annet nødvendig utstyr.

Hole har havnet nederst på statistikken i Buskerud når det gjelder innkjøp og anskaffelser til skolen. Dette er en uakseptabel utvikling. Skole, oppvekst og omsorg er de viktigste kommunale tjenestene og skal alltid være et satsingsområde. Det er her vi skal investere skattepengene våre.

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

Hole

 

Fortvilte foreldre aksjonerte

I fjor var det som kjent en foreldreaksjon som dokumenterte forfallet og forsømmelsene som preger skolene våre og som tok til orde for en tydelig satsing på skole, barn og unge i kommunen vår. Disse sterke stemmene fra oppriktig fortvilte og engasjerte foreldre ble møtt med et kaldt skuldertrekk fra rådmannen.

De fleste av våre folkevalgte gav dessverre etter for rådmannens vilje fremfor å stå sammen med folket de er valg til å tjene. Det bør aldri skje igjen.

Kutt i administrasjonen

Det er et stort paradoks: Samtidig som det strammes og kuttes i de viktigste kommunale tjenestene våre, fylles Herredshuset opp med ledere.Rådmannen fikk som kjent et kraftig lønnshopp på flere hundre tusen mens det ikke fantes en krone ekstra til bøker, pulter, stoler eller alminnelig vedlikehold av skoler, som faktisk er innbyggernes eiendom.

Hvorfor er det så liten vilje til å omorganisere og rasjonalisere i administrasjonen? Hvorfor må vi absolutt ha to kommunalsjefer, i tillegg til rådmannen og alle andre ledere?

Ordføreren har selv erkjent at lønningene tar mesteparten av innbyggernes skattepenger på bekostning av innholdet og kvaliteten i tjenestene. Dette må stoppes. De første store grepene må tas denne høsten av våre folkevalgte, som må vise at de vil noe og kan noe for å få til endring og fornyelse. Innbyggerne må se at politikere og administrasjon forvalter skattepengene på en ansvarlig og god måte.

LES OGSÅ: Storskole for opptil 1.000 elever på Sundvollen 

Stopp sløseriet

Det aller første grepet kan være å slå sammen barnehage og skole og etablere oppvekstkontor med en ansvarlig leder. Vi trenger ikke en tjenesteleder for barnehage og en annen for skole. Disse oppgavene kan slås sammen slik at vi får en bedre, sterkere og helhetlig satsing på oppvekst.

Det andre grepet kan være å kutte all støtte til Ringerike Utvikling. Kommunen har brukt store beløp på dette selskapet, som ikke kan kalles annet enn sløseri med skattepengene.

Det er ikke et nederlag å legge ned noe som innbyggerne ikke er tjent med. Vi må bruke pengene på våre egne og støtte de som gjør en innsats og våger å etablere noe eget, for eksempel innen produksjon av drikke, mat og kultur.

LES OGSÅ: Må bygge ut ungdomsskolen – utsetter planlagt storskole i Hole 

For fattig til å være selvstendig?

Dersom økonomien vår er så dårlig at vi hele tiden må kutte i budsjettene og stadig svekke våre viktigste tjenester, må vi reise spørsmålet om vi har ressursene til å klare oss som selvstendig kommune i fremtiden. Vi kan ikke fortsette å utsette nødvendige oppgaver eller øke gjelden for å få handlefrihet. Uten eiendomsskatt og høyere og flere avgifter kan kommunen få problemer. Rask vekst sendte oss rett i grøfta og må ikke gjentas.

For en Hole-patriot er dette vanskelig å skrive: Kanskje sammenslåing med nabokommuner er riktig løsning, for å styrke de aller viktigste tjenestene.

Med trygg og fornuftig lederskap, endringer som ivaretar innbyggernes interesser, langsiktig økonomisk politikk og riktig bruk av skattepengene, kan vi kanskje unngå dette.

Les også

Foreldreleder i Hole: Mer bekymret for sparekrav enn storskole

Kommentarer til denne saken