Gå til sidens hovedinnhold

Eva Bekkelund-Eriksen: Ny styringsmodell etter stygg skoletakling?

Artikkelen er over 4 år gammel

– Situasjonen i Hole krever nytenkning, og politikerne våre bør stikke fingrene i jorda og ta et ærlig oppgjør med seg selv: Kan innbyggerne være bedre tjent med at vi finner en ny styringsmodell eller styringsplattform? skriver Eva Bekkelund-Eriksen i dette innlegget.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rett før sommerferien foreslo rådmannen i Hole rask nedleggelse av Røyse skole og flytting av elever til andre skoler i kommunen.

Rådmannens forslag skapte uro og bekymring både blant lærere, elever og foreldre. Ingen av våre folkevalgte politikere ryddet opp og sørget for avklaring før feriestart. Det var svært uheldig. Folkevalgte skal ivareta både kommunens ansatte og innbyggere på en god måte.

LES OGSÅ: – Vi bør bygge ut ungdomsskolen raskt

Ledelsen «leker butikk»

Nå opplyser både rådmannen og lederen for levekårsutvalget, Jan Egil Lyng, at nedleggelse av Røyse skole og flytting av elever ikke er aktuelt og ligger eventuelt flere år fram i tid.

I realiteten erkjenner begge de to herrene at rådmannen og det politiske miljøet har «lekt butikk». Rådmannens forslag var ikke godt nok gjennomtenkt og urealistisk. I tillegg er nedleggelse av gode lærings- oppvekstmiljøer til fordel for storskole en kostnadsdrivende politikk, som innbyggerne neppe er tjent med.

En slik måte å jobbe på ville ikke vært godtatt i privat virksomhet, fordi dårlig lederskap og lite gjennomtenkte løsninger reduserer produktiviteten og lav produktivitet gir mindre inntjening. Og det er i denne sammenhengen verdt å minne om at det ikke er noe som heter kommuneøkonomi, men skattebetalernes penger.

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

 

Evaluere ledelse og styring?

Når politikerne ansatte ny rådmann og økte rådmannslønnen til 1, 2 millioner kroner i en økonomisk krisetid, forsvarte politikerne pengebruken med at dette var en investering som ville komme alle i Hole til gode. Fordi denne stygge skoletaklingen føyer seg inn i rekken av saker som tærer på tilliten til de som skal forvalte pengene og ressursene våre, kan det være klokt å evaluere styringen av kommunen for å sikre en forsvarlig bruk av skattepengene.

Det er naturlig at mange stiller spørsmål: Kan vi stole på noe av det den kommunale ledelsen kommer med, kan vi stole på deres vurderinger og konklusjoner i andre saker, som økonomi, bane, vei, eldreomsorg, utbygging, reguleringssaker, miljø osv.?

Hva skjer med tilliten når den politiske ledelsen sier at det snart er slutt på eiendomsskatten, mens ansattes representanter advarer mot dette? Da kommer spørsmålet: Hvor er de ansvarlige politikerne? Som kjent opplever selv ivrige tilhengere av Høyre at partiet lokalt har utviklet seg til å bli et parti for eiendomsinvestorer.

Aktive Høyre-folk kaller partiet Sundvollen Høyre. De øvrige partiene er stort sett tause som en statue på torget. Folk fratas muligheten til å ta informerte valg i et demokrati, som skal være tuftet på deltakelse. Kan vi få til en bedre dialog og dermed et reelt folkestyre?

Ny styringsmodell?

Etter denne siste skolehåndteringen, er det kanskje på tide å si at nok er nok? Vi trenger et styre og en ledelse som har bakkekontakt og opptatt av trygge og forutsigelige rammer.

Det handler om styring som sørger for positive forandringer for framtiden, for et godt oppvekstmiljø, trygg eldreomsorg og for en langsiktig og sunn vekst som ikke påfører innbyggerne større utgifter. Situasjonen i Hole krever nytenkning, og politikerne våre bør stikke fingrene i jorda og ta et ærlig oppgjør med seg selv: Kan innbyggerne være bedre tjent med at vi finner en ny styringsmodell eller styringsplattform?

Kan vi være tjent med at representanter for de ansatte får en ansvarsrolle i styringen og som sikrer bredden og kompetansen vi trenger? Er dette mulig å få til i et folkestyre, og som betyr at politikerne spiller mer på lag med ansattes representanter?

Det er mange dyktige ansatte i skole og helse i Hole og som ville bidratt til en god styring av kommunen. Offentlige institusjoner har tidligere vært nødt til å innføre nye styringsmodeller, og det har vist seg å være en god og riktig løsning.

La oss samle oss om dette: La hele Hole leve!

Les også

Foreldre urolige for forslag om flytting av elever: – Dette er fryktelig utidig

Kommentarer til denne saken